Dan HolkeFlera stora företag som Handelsnytt frågat har som princip att de anställda måste tala med huvudkontor, pr-ansvarig eller pressansvarig på företaget innan de överhuvudtaget får tala med medierna. Något juridiskt stöd för detta finns inte enligt Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.
– De kan hindra en anställd från att säga något vars huvudsakliga syfte är att skada företaget eller att avslöja företagshemligheter. Inget annat är ok, säger han.

Därmed kan företagen heller inte straffa en anställd som pratat med journalister om till exempel missförhållanden på arbetsplatsen. Klagomål ska visserligen i första hand tas upp med arbetsgivaren. Men hur säkert du sitter beror till stor del på vilken typ av anställning du har.
– Är du tillsvidareanställd ska det mycket till för att arbetsgivaren ska ha rätt att straffa dig för att du framfört åsikter eller pratat med pressen. Om du däremot bara har en visstidsanställning, då kan alla slags konflikter kosta dig jobbet. Då behöver inte arbetsgivaren motivera varför du får gå, säger Dan Holke.
Hänvisar till chefen
De flesta företag gör heller ingen skillnad på fackligt förtroendevalda och andra anställda när det gäller rätten att uttala sig. Tidningen har vid flera tillfällen stött på klubbordförande som hänvisar till sina chefer när vi velat ställa frågor om till exempel personalens reaktioner på varsel eller dåliga arbetsförhållanden.
– Det blir ju märkligt eftersom de därmed hänvisar till sin motpart i eventuella förhandlingar. Där kan man snarare tycka att de har en skyldighet att företräda sina arbetskamrater och se till att deras perspektiv kommer fram, säger Dan Holke.

Dan Holke tycker att det är bekymmersamt att företagen blir allt mer slutna. Den typen av total lojalitet som tidigare varit vanlig i en företagsledning krävs nu också av de vanliga anställda på golvet, menar han.
– Det har skett en glidning åt att företag inte bara köper arbetskraft utan tycker att de köper människors själar. Det finns ju faktiskt ett demokratiskt samhällsintresse i att människor törs vara kritiska till sina arbetsplatser. Dessutom blir det ju svårt för ett företag att förbättra sig om man inte håller öppet för någon form av kritik, säger han.