Tidigare under våren förlängdes uppsägningstiden för de 12 uppsagda på Halensägda Cellbes i Borås till sista augusti. Då såg det ut som om Halens lager i samma stad, där också 12 sagts upp, i stället skulle hantera den höga arbetsbelastningen med hjälp av inhyrd personal. Men nu får uppsagda jobba vidare under sommaren också där.

Fem av de uppsagda på Halens lager i Borås har aldrig hunnit lämna arbetsplatsen.  Nu har uppsägningstiden för dem förlängts till 31 augusti.  Två har hunnit vara hemma en månad men är nu tillbaka som visstidsanställda till och med samma datum. En åttonde uppsagt har fått ett sommarvikariat på sex veckor.
– Vi har fortfarande mycket att göra och alla behövs utöver den personal från bemanningsföretag som vi har här, säger Satu Bogdanoff som är klubbordförande på Halenslagret.

Om Halens hade fortsatt ta in bemanningsanställda trots att det fanns uppsagda med återanställningsrätt hade de riskerat att bryta mot kollektivavtalets regler mot inhyrning. Nu kan de slippa bli det första företaget i landet som prövas i enlighet med reglerna som kom till i den senaste avtalsrörelsen.
  – Men det beror ju på hur de gör i höst. Har de inhyrda kvar fem veckor efter att de sista uppsagda slutat så bryter de mot regeln och det tänker vi inte låta dem göra, säger Tony Karlstedt, Handels ombudsman i Borås.
Han påpekar också att företaget inte kan fortsätta ta tillbaka folk på visstid eller förlänga uppsägningstider hur länge som helst.
– Då faller det ju på att de bevisligen inte hade saklig grund för uppsägningarna eftersom det inte finns någon arbetsbrist, säger Tony Karlstedt.

Vad som händer på Halens och Cellbes i september är fortfarande inte klart. Men hos kubbordföranden på Halens har de förlängda uppsägningstiderna tänt en strimma hopp.
 – Vi hoppas ju att de ska få stanna även framöver. Egentligen gillar vi ju inte det här med bara några månader hit eller dit, men det är ju bättre än inget eller mer inhyrda. De flesta är så klart glada, säger Satu Bogdanoff.