– Det här är ett led i en ständigt pågående process för att säkerställa konkurrenskraften och effektiviteten, säger Jörgen Månsson tillförordnad VD på Coop Logistik AB angående att man har valt att låta transportföretaget m4 ta över transporterna vid lagren i Västerås och Bro och därmed inte längre ha några egna chaufförer kvar inom Coop. De 61 chaufförer och mekaniker som finns på lagren erbjuds alla jobb på m4.

Peter Eriksson är facklig klubbordförande för chaufförerna i Västerås och kan förstå hur Coop resonerar i alla fall på kort sikt.
– Fordonsparken är ju eftersatt och det finns ett stort investeringsbehov som företaget inte har skött. Så visst, ekonomiskt är det väl bra på kort sikt. Men på lång sikt är det omöjligt att säga. De släpper ju den egna kontrollen, säger han.

Planeringen av arbetet med transporterna kommer fortfarande att ligga kvar på Coop och m4 och Peter Rados som är chef för distribution och lager på m4 menar att chaufförerna knappt kommer att märka någon skillnad.
– Vår intention är att den enda skillnaden blir att de har nya arbetskläder, säger han.

Under det första året efter övertagandet kommer alla chaufförer som hört till Coop att fortsätta gå på Handels avtal, men efter ett år byter man till Transports avtal. Det innebär enligt Peter Eriksson en hel del förändringar.
– Det är klart det kan bli stora förändringar med en ny arbetsgivare och ett nytt avtalsområde. Lönerna påverkas ju i alla fall för oss här i Västerås som har mycket ob-timmar. Ska vi gå kvar på samma schema kan det röra sig om uppemot 8000 i månaden med transportavtalet, säger han.

För övrigt säger Peter Eriksson att reaktionerna bland de anställda har varit blandade. En del av chaufförerna tror han kommer välja att bli lagerarbetare för att få stanna kvar inom Coop. Innan onsdagen 25 maj ska alla ha bestämt sig. Förhandlingarna för chaufförerna i Västerås blev klara i början av maj. I Bro är de ännu inte avslutade och klubbordföranden där, Ingela Larefalk vill därför inte uttala sig.
– Vi ska sätta oss ner igen nästa torsdag. Sen kan jag prata, säger hon.