Den nya handelssektionen har bildats genom ett samarbete mellan de två organisationerna Företagarna och Butikerna. Den kan ses som en utmanare till branschorganisationen Svensk Handel.
– Svensk Handel är främst en organisation för stora kedjeföretag. Butikerna värnar om handlaren som företagare, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.

Ett hundratal franchisetagare inom Coop är medlemmar i Företagarna sedan i fjol. Ordföranden i Coop-franchisetagarnas förening, Thomas Sjöblom, hoppas att den nya handelssektionen ska stärka dem som grupp.
– Vår förening företräder franchisetagarnas intressen gentemot franchisegivaren Coop. Genom att vara med i Företagarna blir vi ännu starkare och kan utnyttja organisationens kunskap, till exempel genom juridisk rådgivning.

Handelssektionen ska jobba med opinionsbildning i frågor som är angelägna för köpmän. En handlar om att försöka stoppa lagen om sluten kontanthantering i handeln som den samlade oppositionen i riksdagen har beställt av regeringen. En annan är ob-tilläggen för butiksanställda som Butikerna anser är alltför höga.

– De höga ob-tilläggen på helger passar inte för små företag, säger Bengt Hedlund.
Ob-tilläggen regleras i kollektivavtal mellan Handels och Svensk
Handel. Vad kan Butikerna göra åt dem?
– Inte så mycket mer än att ha åsikter. Men många av våra medlemmar är också med i Svensk Handel och kan driva frågan där.

Handels avtalssekreterare John Haataja avfärdar Butikernas försök att påverka ob-frågan.
– De får gnälla hur mycket de vill, vi kommer inte att bry oss. De är inte en part i förhandlingarna. Om de vill påverka kollektivavtalet får de gå med i Svensk Handel.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg vill inte kommentera kritiken från Bengt Hedlund. Enligt pressekreteraren Lars G Ohlsson är Företagarnas nybildade handelssektion inte en allvarlig utmanare till Svensk Handel.
– Vi ser det som en ickehändelse. Om det varit så att många enskilda köpmän varit missnöjda med Svensk Handel skulle vi ha sett stora medlemstapp, och det har vi inte.
Lars G Ohlsson understryker att ob-tilläggen är en fråga för parterna Svensk Handel och Handelsanställdas förbund.

Fakta:

Organisationer för företagOrganisationen Butikerna är en sammanslutning av tio branschorganisationer för mindre butiker inom exempelvis servicehandel, leksaker och glas och porslin. Butikerna har enligt egen uppgift 5 000 medlemmar.

Företagarna är en intresseorganisation för företagare. De har 55 000 direktanslutna medlemmar. Ett hundratal franchisetagare inom Coop är sedan något år medlemmar i Företagarna.

Svensk Handel är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom handeln. Organisationen sluter kollektivavtal med Handels. Svensk Handel ingår i paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv.