Ica ser allvarligt på uppgifter om kränkningar mot personal, förklarar Sara Hjelm vid Icas presstjänst.
– Både vi och handlaren är angelägna om att lösa situationen på ett bra sätt. Vi har satt in stöd från personalavdelningen och butiksdriftsenheten och har en nära dialog med det lokala facket, säger Sara Hjelm.

Ica kommer att bistå med att upprätta en detaljerad åtgärdsplan för att rätta till bristerna.
Varje Icabutik är ett eget företag där handlaren själv har arbetsgivaransvar.  Det centrala företaget Ica AB rekryterar handlare till alla butiker och kontrollerar då att sökande har dokumenterade kunskaper och personlig lämplighet.

En handlare som anses missköta sig kan anmälas till en ansvarsnämnd med representanter för Ica AB och Icahandlarnas förbund. Nämnden kan straffa handlaren med erinran, varning eller uteslutning. En medlem som utesluts ur Icahandlarnas förbund mister rätten att driva Icabutik.

Anders Hallgren, förbundssekreterare i Icahandlarnas förbund, berättar att ansvarsnämnden behandlat ett enda ärende sedan bildandet för två år sedan. Vad nämnden beslutade är inte offentligt. Att en handlare utesluts ur förbundet är mycket ovanligt.
– Jag känner bara till ett fall under mina 25 år i Icarörelsen. Det var för fem-sex år sedan då en handlare uteslöts på grund av grov brottslighet, säger Anders Hallgren.