Det handlar om drygt 200 anställda i taxfreebutiker och mindre shopar på flygplatserna Arlanda, Bromma, Landvetter, Sturup, Kallax och Norrköping. De går i dag på fackförbundet Unionens kollektivavtal för tjänstemän. Men sedan drygt ett år är Handels och Unionen överens om att de ska byta till Handels avtal för butikspersonal, och man har träffat arbetsgivaren The Nuance Group flera gånger.

– Vi börjar tappa tålamodet nu. Det avtal de butiksanställda har är anpassat för kontorsarbete måndag till fredag 8-17. Det är inte tillämpbart på butiker öppna i princip dygnet runt, sju dagar i veckan. Butikspersonalen vill jobba under samma villkor som grannarna på Pressbyrån och Pocketshop, säger Karin Jungerhem, ansvarig ombudsman på Handels.

En av stötestenarna är att arbetsgivaren menar att Unionen inte sagt upp kollektivavtalet korrekt. Men facken tror att motviljan snarare handlar om att hålla lönerna nere. Ett avtalsbyte skulle innebära högre ingångslöner, ob-ersättning och kortad arbetstid till 38,25 timmars arbetsvecka. Däremot har nuvarande avtal exempelvis bättre mertidsersättning och ob på mornar.
– Men på totalen tjänar de anställda otroligt mycket på vårt avtal, säger Karin Jungerhem.

Avtalet med Unionen är ett arv från när SAS drev butikerna. Fram till hösten 2009 fanns dock ett kompletterande avtal som reglerade bland annat kompensation för nattarbete. Det sades upp av The Nuance Group, vilket gick igenom hos Unionen. På Unionen pratar man i dag om ett ”absurt läge”.
– Vi har uppmanat våra medlemmar i butikerna att gå över till Handels. Men butikschefer ska vara kvar, säger Jan Jangsäter på Unionen.

Om parterna inte kommer överens, löper avtalet ändå ut 30 april 2012.
– Men det är helt orimligt att vänta till dess. Vi har begärt besked om en tidplan från företaget om hur vi kan anpassa Handels avtal, men fortfarande inte fått besked. Situationen är inte hållbar, medlemmarna behöver få veta vad som kommer att ske, säger Karin Jungerhem.

En anställd Handelsnytt haft kontakt med säger att The Nuance Groups policy är att anställda inte får prata med media.
– Då blir man av med jobbet.

Handelsnytt har inte fått någon kommentar från The Nuance Group.

Ob-ersättning

Högre ob med Handels avtal 

Extra i timmen med en månadslön på 20 000 kronor, för heltid:

Unionens tjänstemannaavtal
33 kronor, månd-fred kl 18-24 (månadslön/600)
50 kronor, månd-lörd kl 00-07 (månadslön/400)
67 kronor, lörd kl 07-sönd kl 24 (månadslön/300)

Handels detaljhandelsavtal
60 kronor, månd-fred kl 18.15-20 (50% av timlönen)
84 kronor, månd-fred efter kl 20 (70% av timlönen)
120 kronor, lörd efter kl 12 och sön- och helgdagar (100% av timlönen)