Handels ska införa en kurs för icke-medlemmar och även betala stipendier till dem som deltar i kursen. Det har kongressen beslutat. I den motion som ledde till beslutet lyftes storstadsprojektet som en viktig satsning som borde bli en permanent del av förbundets verksamhet.

Förbundsstyrelsen motsatte sig förslaget. Staffan Lundström, utvecklingsansvarig på Handels, gjorde klart att man från förbundets ledning ser positivt på den här typen av satsningar. Men att man behöver ha kvar en ekonomisk flexibilitet kring utbildningarna.

– Det ger nya medlemmar och genererar pengar snarare än kostar oss, argumenterade Malin Skoglund från Stockholmsavdelningen emot och fick gehör hos kongressen som röstade igenom förslaget.