När vi går på hårda arbetsgolv är det tungt för rygg och axlar. Man sitter aldrig mer än på raster, sa ombudet Lisbeth Hernandez som jobbar på H&M.

Kongressen beslutade att Handels ska arbeta för att arbetsskor bekostas av arbetsgivaren, och att man ska ha rätt till glasögon som arbetshjälpmedel i kassan.

Heltid är målet
Handels ska fortsätta jobba för rätt till heltid, med deltid som möjlighet. I första hand ska det göras genom att påverka kollektivavtalen, i andra hand genom att kräva lag om rätt till heltid.

Ombudsmän slipper karens
Vissa går Handels dyra ombudsmannautbildningar och söker sedan jobb på andra förbund. Det tyckte ombudet Tomas Anderson från Uppsala bör förhindras. Han föreslog att de som får utbildning också ska förbinda sig att stanna kvar hos Handels en viss tid.  Om de slutar i förtid ska de tvingas betala igen delar av utbildningen. Men förslaget röstades ned, med motiveringen att det snarare handlar om att hitta rätt person från början. 

Pensionärer får vara revisorer
Även pensionerade medlemmar ska få väljas till revisorer i Handels avdelningar. Förbundsstyrelsen motsatte sig förslaget. Men de fick se sig besegrade av en majoritet som ansåg att det är slöseri med resurser att inte använda sig av de erfarna pensionärerna. 

De vann storytelling
Fem vinnare utsågs i Handels storytelling-tävling, som pågått inför kongressen. Berättelserna skulle handla om när facket gjort skillnad, och en av vinnarna var Linda Kemppainen från Malmöavdelningen. Hon berättade om stödet hon fick efter att ha utsatts för butiksrån. Vinnarna fick välja på en dator, kamera eller Iphone. Totalt kom 64 bidrag in.

Inga loggor på bilarna
– Det ska synas att Handels kommer, sa Anders Hillbom från Uppsalaavdelningen och krävde att de bilar som Handelsanställda använder i sina jobb ska ha förbundets logga.

Han fick dock inte kongressen med sig. Några var rädda för de repressalier som ombudsmännen skulle kunna utsättas för. Andra, som Johan Sjöstrand från Malmö,  menade att bilarna är både företagsbilar och privatbilar, för vilka ombudsmännen betalar för.
– Ok, att man ska ha Handelsloggan när man kör i jobbet, men det ska inte finnas krav på att man måste ha den när man använder bilen i privat, sa han.

Förbundsstyrelsen påpekade att leasingavtalet i dag inte tillåter krav på logga, just därför att bilarna inte enbart är förbundets.

LO-försäkringar för dyra
Handels medlemmar kommer inte att få LO-paketets försäkringar, utan bara en del av dem. Vid LO:s kongress 2004 beslöts om ett försäkringspaket som alla LO-medlemmar ska ha. Men Handels, liksom flera andra förbund, tycker att det blir för dyrt att ha hela paketet. I så fall måste medlemsavgiften höjas och det är inte möjligt att göra, bedömer man. Frågan var upp redan vid Handels kongress 2006 och beslutet var detsamma då.

27 dagar är målet
Ombuden var sugna på mer ledighet. Flera ville att Handels ska jobba för att få en sjätte semestervecka i lagen. Visioner måste vi ha, sa ombudet Octavio Rodriguez.
Men förslaget röstades ner. Handels har som fortsatt första mål att öka antalet semesterdagar till 27. Däremot ska man arbeta för fler dagar.

Syd och Nord heter det
Det heter inte I-länder och U-länder längre och inte heller pratar man om fattiga länder.  Nuförtiden pratar man om Syd och Nord istället. Syd= fattiga länder eller det som tidigare kallades U-länder. Det fick kongressledamöter och andra lära sig när verksamhetsförslaget om Att göra skillnad i världen behandlades.

Unga på kurs ska dela rum
Ungdomar får ofta dela rum när de är på Handels kurser. Vuxna får enkelrum. Det ville Elisabeth Heimark från Växsjö ändra på. Hon hade skrivit en motion om att olikheterna i boendeformerna vid ungdomskurser respektive kurser för vuxna går stick i stäv med de demokratiska ideal Handels ska stå för.  Förslaget blev dock nedröstat i kongressen.

Rätt att vägra avtalslöst
I dag kan man förlora sin arbetslöshetsersättning om man tackar nej till ett jobb som arbetsförmedlingen anvisar. Även om arbetsplatsen saknar kollektivavtal. Kongressen har beslutat att Handels ska försöka ändra på detta och göra det möjligt för arbetssökande att vägra arbete där kollektivavtal saknas.

Demokratiskt valda fackombud
Fackombuden ska väljas på arbetsplatserna även i fortsättningen, även om det kan vara svårt med rekryteringen.

Handelsombud på arbetsplatserna utses ofta i samband med uppsökerier. De som tar på sig uppdraget får också möjlighet att gå facklig utbildning. När de väl gjort det signalerar avdelningen ofta till arbetsplatserna att det är dessa handelsombud som bör väljas till fackombud. Det ansåg i alla fall en majoritet av kongressen. Därför bestämdes att fackombud ska väljas demokratiskt.

Förbundsstyrelsen opponerade sig mot förslaget med motiveringen att det redan är svårt nog att få folk att ta på sig fackliga uppdrag ute på arbetsplatserna. Men de vann inte tillräckligt gehör för detta.

Organisation av bemanningsanställda
Handels ska tillsammans med LO hitta en form för att organisera anställda på bemanningsföretag.

Klubbstyrelsen väljs omlott
Delar av klubbarnas styrelser ska framöver väljas på både ett och två år i stället som i dag bara på ett år. Därmed undviks problemet att en hel styrelse försvinner samtidigt.
– Hur ska en klubbstyrelse kunna lyckas om alla får sluta på samma gång, frågade sig Eniz Elezi när han i debatten försvarade en motion om detta.

Många med honom ville ha ett system som förebygger att all erfarenhet i en klubbstyrelse försvinner i samma val.
Under debattens gång medgav Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson att de egna motargumenten inte höll.  Kongressen beslutade att klubbstyrelsens ledamöter ska väljas på olika långa mandatperioder, som går omlott.

Förtroendevalda behandlas olika
Olika regler för ersättning till förtroendevalda beroende på vilken avdelning de tillhör. Så är det idag och så kommer det att förbli.

Viktor Zackrisson från Borlänge hade motionerat om att samma regler och förmåner ska gälla för alla förtroendevalda, oavsett avdelning. Han fick medhåll av förbundsstyrelsen. Men det gick inte kongressen med på. Alla avdelningar har inte samma ekonomiska förutsättningar, tyckte man.
– Vad kostar en dagens här i Stockholm? Kanske 95. I Helsingborg kanske 55? sa Enis Elezi från  Malmö.

Ändringar i a-kasseregler
Handels ska sträva mot en rad förändringar i A-kassereglerna. Bland annat vill förbundet ta bort regeln som gör att man förlorar a-kassedagar när man går en arbetsmarknadsutbildning. Man har också beslutat att Handels ska verka för att 75-dagarsregeln för deltidsarbetslöshet försvinner och att man ska få behålla sin rätt till a-kassa under tiden man pluggar.