Ett gäller att kunna visa för kunder och anställda vilka butiker som har kollektivavtal. Den frågan har varit uppe förr, men inget har hänt eftersom förbundet tyckt att det skulle vara för svårt att hålla en sådan märkning aktuell.

Men nu var det dags. Engagerade kongressdeltagare lyckades få med sig hela församlingen på märkning av schysta villkor, som ju redan lillasysterförbundet Hotell & Restaurang har. Och visst är argumenten starka:
Kunder kan ta reda på vilka butiker som har kollektivavtal och medvetet avstå från att handla där det saknas.
Arbetsgivare kan visa upp att de är schysta och få goodwill för det.

Anställda vet vad de ger sig in på när de söker jobb. Tänk om exempelvis ungdomar som söker sommarjobb kan kolla på nätet om det finns kollektivavtal och slippa stå där utan lön efter flera veckors gratis arbete.

Ett annat jättebra beslut gäller ändringen av ett enda litet ord i stadgarna. Ordet anställd, nu utbytt till arbetstagare. Med den ändringen, och kongressens beslut om en formulering att motverka utnyttjande av egenföretagare med f-skatt, är det möjligt att släppa in exempelvis fler frisörer i facket. Ett beslut som innebär att Handels anpassar sig till omvärlden – om arbetsgivare börjar utnyttja daglönare med f-skattsedel så kan Handels ta tillvara deras intressen.

En kongress är en församling med många viljor, 286 stycken denna gång. Målet är att få stor majoritet för besluten. Då kan man räkna med att det finns tillräcklig kraft för att verkligen uppnå det som beslutats. När det gäller bemanningsfrågan har det tidigare handlat om många stridiga viljor och det var nog väntat att detta skulle bli en svår fråga på kongressen. Och visst blev det debatt  – men inte på grund av att ledamöterna stod så långt ifrån varandra i sak.

En enig kongress krävde skärpningar av det fackliga vetot och att arbetsgivare inte ska kunna kringgå rätten till återanställning. Det är starkt inför den kommande avtalsrörelsen.

Men Handels har som mål att påverka mer än bara den egna organisationen och i förhandlingar med arbetsgivarna. Därför handlade kongressen även om att sätta upp mål för hur man vill att samhället ska se ut när och om man kan påverka det politiskt, om allt från tandvård till skola och föräldraförsäkring.

Och nu var tiden mogen för beslutet om tudelad föräldraförsäkring. Kongressen 2006 vågade inte steget, då stannade man vid en tredelad (en för mamma, en för pappa, en som vem som helst av dem kan ta). Årets kongressbeslut är ett rejält kliv i rätt riktning, som visar att detta fackförbund verkligen vill jämställdhet.

Till sist en fråga som rör både den egna organisationen och omvärlden, en svår och viktig fråga. Det handlar om den facklig-politiska samverkan: Ska Handels bara arbeta med Socialdemokraterna eller är det möjligt att vidga det till andra partier?

Kongressen beslutade modigt att utreda formerna för samverkan med S och att Handels kan vara öppnare för andra partier och organisationer. Helt rätt, så länge faktiskt inte en kvalificerad majoritet av de egna medlemmarna är sossar.