Första juni tog transportföretaget m4 över Coops transporter i Västerås och Bro. I Västerås oroade man sig för stora lönesänkningar då de anställda efter tolv månader i det nya företaget går över från Handels kollektivavtal till Transportarbetarförbundets. Så kunde det också ha blivit om inte facket i sista sekunden ryckt ut.
– Förhandlingen om övergången är väldigt dåligt skött. Vi har inte fått den information vi skulle ha haft i tid och anser att Coop har brutit mot lagen om medbestämmande i arbetslivet, säger Fredrik Ståhlberg, ombudsman på avdelning 20 i Stockholm. 

Enligt Fredrik Ståhlberg har en arbetsgivare skyldighet att förhandla med facket inför den typ av förändringar som Coop har gjort inom företaget.  Men arbetsgivaren kallade inte till några förhandlingar och var därmed nära att missa sin chans att påverka villkoren för Coopchaufförerna på m4.
– Jag fick göra en nödutryckning kan man säga, den 31 maj, och komma till m4 med ett avtal som gör att de anställda får behålla sina anställningsvillkor att det är knutet till anställningen och inte till kollektivavtalet. Annars hade de anställda riskerat att trilla ner på Transportavtalets minimivillkor när de anställda byter kollektivavtal, säger Fredrik Stålberg.

M4 skrev på avtalet direkt och lönerna är räddade. För att de ska ändras krävs i princip att de anställda sägs upp.  Eller att scheman läggs om så att den obekväma arbetstiden, som framför allt chaufförerna i Västerås har, försvinner eller minskar.

Chaufförerna fick besked om att Coop lagt ut transporterna på m4 den 11 maj. Då hade de 61 chaufförerna och mekanikerna två veckor på sig att bestämma sig för att följa med till m4 eller bli kvar på Coop som lagerarbetare.  I Västerås var det tio som inte följde med varav sex gick till lagret. I Bro har två valt att stanna på Coop.

Ingela Larefalk är klubbordförande för chaufförerna på lagret i Bro. Hon hoppas att det ska bli bättre ordning på underhållet av bland annat bilarna som länge varit eftersatt när m4 tar över. Hur det kommer att bli i det nya företaget kan hon annars inte säga något om i nuläget.
– Det kommer att ta tid att växa in i det här. Allt har gått alldeles för fort. Man undrar vart Coops värdegrund har tagit vägen. De värnar om medlemmarna men inte sina anställda, säger Ingela Larefalk