Handels centrala ungdomskommité samlades i mitten av juni på Skavsjöholm i Åkersberga för sin årliga vårträff. Tidigare valdes även ny styrelse på vårträffen, men från och med i år utses den av förbundsstyrelsen.
– Det var väl lite mer högtidligt när vi valdes här. Nu får man beskedet och liksom, jaha, tack tack, säger Elisabeth Heimark, som sitter kvar ett år till efter förbundsstyrelsens beslut.

Annars tycker hon och de andra att förändringen är positiv.
– Det innebär ju att vi har mandat från förbundsstyrelsen. Säger vi att något måste göras är de tvungna att lyssna, säger Elisabeth Heimark.  
Under hösten ska förbundsstyrelsen även bestämma vem av medlemmarna i ungdomskommittén som får sitta med i förbundsstyrelsen. Visserligen utan rösträtt, men med stor möjlighet att påverka i alla fall tror Elisabeth Heimark och de andra.

Något ungdomskommittén vill jobba mycket med är den fackliga informationen i skolorna. Den har diskuterats flitigt under den tre dagar långa vårträffen. Redan under det gångna året har antalet besökta klasser nästan dubblats jämfört med året innan. 230 klasser har fått besök. Men Handels centrala ungdomskommitté vill mer.

Och de är också överens om att skolinformationen måste hottas upp om den ska locka nya medlemmar. Den har länge varit för tråkig och stor del av vårträffen har gått åt till att utifrån LO:s nya underlag prata om hur man ska göra den ännu bättre.
– Det är mycket historia i informationen. Om fackets ursprung. Det kan ju vara lite svårt för dagens unga att känna igen sig i. Med mer interaktivitet, diskussioner och att konkret visa på skillnaden mellan att till exempel jobba svart och att jobba vitt, säger
Daniel Carlstedt, Handels nytillsatta ungdomssekreterare, som är ordförande i ungdomskommittén.