Jag jobbar i en liten specialbutik, där vi stängt tidigare till exempel dag före helgdag, valborgsmässoafton med mera. Så gör även andra småbutiker. Nu blir det ny ägare och nya rutiner, och det är inget konstigt att vi går mot längre öppethållande. Men jag undrar om det är reglerat någonstans när det ska utgå ob-tillägg annat än klockslagen som är angivna i foldern vi fått. Räknas inte aftnar, skärtorsdag, eller dagar före röd dag som berättigade till ob efter vissa klockslag?  

Ellendellen.

Svar: Av de kollektivavtal som omfattar detaljhandeln framgår att jul- nyårs- och midsommarafton jämställs med lördag avseende ob-tillägget vilket innebär att  ob-tillägget då är 100 procent efter kl 12.00. För övriga aftnar, dag före röd dag och så vidare, utges ordinarie lön.

Linda Palmetzhofer
Ombudsman