I början av sommaren vände sig Handels i Gävle till Arbetsmiljöverket med krav på förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön på Byggnads i Gästrikland (se tidigare artiklar). Enligt Handels har två kontorister på Byggnads under lång tid utsattas för grova kränkningar av sin chef. Handels krävde att utomstående experter kallas in och att en handlingsplan upprättas. Kort därefter sades en av kontoristerna upp.

Under sommaren har Byggnads lämnat svar på Handels skrivelse. Byggnads anger att arbetsmiljöproblemen berott på att ombudsmännen haft för stor arbetsbelastning. I och med att en kontorist försvinner och en ny ombudsman anställs ska situationen bli bättre. Anställda som mår dåligt erbjuds stöd av en psykolog.

Handels ombudsman Poul-Erik Jensen är inte nöjd med svaret.
– Absolut inte. Byggnads har inte alls svarat på uppgifterna om kränkningar, förtal och manipulationer. Vi ska skriva till Arbetsmiljöverket igen och kräva åtgärder, säger Poul-Erik Jensen.

Svaret från Byggnads har skrivits av avdelningens ordförande Lars Lundberg. Han har själv blivit anställd som ombudsman på den nya tjänst som bildats i och med att en kontorist sagts upp.  Lundbergs personliga intresse i dramat gör honom olämplig att hantera ärendet, anser Poul-Erik Jensen.
– Det är en grov jävssituation. Han borde ha låtit vice ordförande företräda styrelsen i det här fallet.

Lars Lundberg anser inte att han har egna intressen i saken.
– Inte alls. Jag hade en projektanställning på avdelningen och kunde ha gått tillbaka till mitt ordinarie jobb som armerare som jag tjänar mer på. Jag accepterade erbjudandet att bli ombudsman för att jag känner ansvar och vill kämpa för arbetarklassen.

Han försvarar att Byggnads byter en kontorist mot en ombudsman.
– Vi måste prioritera förhandlingen på arbetsplatser. På tio år har vi gått från tolv ombudsmän till tre. Folk har hållit på att jobba ihjäl sig. Det har påverkat humöret, och arbetsmiljön har blivit dålig. Vi hoppas att det ska bli bättre med den nya organisationen.

Den uppsagda kontoristen gör sin sista arbetsdag kring månadsskiftet augusti/september. Central förhandling om uppsägningen hinner troligtvis inte genomföras dessförinnan.