Alla fast anställda på Sova i Uppsala är med i Handels och butiken har kollektivavtal. Men enligt facket följer arbetsgivaren inte avtalet. De anställda har en grundlön och dessutom provision som brukar ligga på 4–5 000 kronor per månad. Men de får inte de ersättningar som de har rätt till enligt kollektivavtalet.

– De får ingen ersättning för övertid eller ob, och har dessutom inte rätt minimilön. Vi kommer därför att begära förhandling med arbetsgivaren om ersättningarna, säger Krister Colde som är ombudsman på Handels i Uppsala.

En anställd i butiken, som vill vara anonym, säger att de anställda ofta förväntas jobba utan att få betalt.
– Man förväntas fullfölja kundsamtal långt efter stängning, avbryta sin lunchrast för att hjälpa en kund, gå på utbildningar utanför arbetstid och delta i kvällsevenemang där man delar ut flygblad. Inget av det får vi betalt för.

Handelsnytt har inte lyckats nå Uppsalabutikens ägare Bengt Persson för en kommentar.