Handels ombudsman Eva Enström Johansson slog i maj larm om att ägaren utsatt flera anställda i Icabutiken för kränkningar så som förtal, hot och förföljelser (Se tidigare artiklar).
Arbetsgivaren fick hjälp av Ica att hantera krisen och lovade bot och bättring. Han ställde in en planerad kundservicemätning som personalen ansåg kränkande.

När Arbetsmiljöverket inspekterade butiken i augusti fann man dock fortfarande allvarliga brister i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Verket har därför beslutat att arbetsgivaren ska låta företagshälsovården eller andra utomstående experter undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena för alla anställda. Särskilt gäller det risken för ohälsa på grund av kränkande särbehandling.

Utredningen med åtgärder och handlingsplan ska lämnas till Arbetsmiljöverket senast den 1 november, annars kan handlaren tvingas betala vite på 150 000 kronor.

Eva Enström Johansson är nöjd med Arbetsmiljöverkets beslut.
– Det är väldigt positivt att de kräver kraftfulla åtgärder. Stämningen på arbetsplatsen är bättre nu, men personalen är fortfarande delad i två läger. Jag hoppas att det blir ordning i och med det här, säger hon.