I augusti slog Sveriges första folkrörelsedrivna folkhögskola, Brunnsvik, upp dörrarna för sin nya verksamhet. LO grundade skolan tillsammans med KF 1929. 2006 beslutade LO att sluta driva Brunnsvik. ABF-Sollentuna tog 2009 över det ekonomiska ansvaret tillsammans med bland annat IF Metall, Kommunal och regionala arbetarorganisationer i Dalarna. Kursutbudet är omgjort med ökat utbud av kultur- och yrkesinriktade kurser. LOs kortkurser är borta. Före omorganisationen arbetade ett tiotal Handelsmedlemmar på Brunnsvik. 2010 gick samtliga över till SKTF och med anledning av den nya strukturen på skolan har nu de flesta slutat eller sagts upp.