Butiken har varit utsatt för flera inbrott och skadegörelser. De anställdas bilar har också blivit förstörda. Ingen har dock råkat illa ut. Däremot tycker många att det är obehagligt att gå hem på kvällarna. Men i dagarna beviljade länsstyrelsen livsmedelsbutiken att sätta upp kameror utanför lastkajen, personalingången och personalparkeringen. På så vis kan de anställda se om någon står på andra sidan dörren. 
– Det känns jätteskönt.  Nu kommer vi känna oss tryggare. Det här är någonting som vi alla vill, säger skyddsombudet Emma Nilsson som i ansökan om tillstånd för kameraövervakning vädjar till länsstyrelsen att ta hänsyn till personalens trygghet när de fattar sitt beslut.

Fakta om övervakningskameror

Tillstånd krävs i vissa fall

För att få sätta upp övervakningskameror på allmän plats, till exempel utanför en butik, krävs tillstånd från länsstyrelsen. Beslutet tas med hänsyn till personers rätt att inte bli övervakade samt behovet av övervakning, till exempel att förebygga brott och förhindra olyckor.

Undantag är allmän kameraövervakning inne i exempelvis butikslokaler, då behövs endast en anmälan till länsstyrelsen göras.