Den största satsningen i regeringens budgetproposition, sänkningen av restaurangmomsen, kostar 5,4 miljarder nästa år.
– Det är tveksamt om det ger någon sysselsättningsökning alls. Det finns mycket vettigare sätt att använda pengarna, säger Handels förbundsekonom Stefan Carlén.

På arbetsmarknadsområdet satsar regeringen nya pengar på att förstärka arbetsförmedlingens stöd till och kontroll av de arbetssökande. Helt otillräckligt, anser Stefan Carlén.
– Samtidigt som vi har massarbetslöshet har företagen svårt att få tag i kompetent arbetskraft.  Det skulle behövas en kraftig satsning på kunskapslyft och arbetsmarknadsutbildning.

För att möta den växande arbetslösheten vill han se expansiva satsningar i budgeten på bostadbyggande och infrastruktur – långt mer än det regeringen nu satsar på ökat underhåll av vägar och järnvägar. På Stefan Carléns önskelista står också förstärkningar av välfärden i form av höjda statsbidrag till kommuner och landsting.
– Vi behöver satsa kraftigt för att öka sysselsättningen. Annars slås människor ut och får svårt att komma tillbaka. Vi riskerar att få en förlorad generation.

Satsningar i regeringens budgetförslag

Sänkt krogmoms och fler coacher

•    Restaurangmomsen sänks från 25 till 12 procent. (5,4 miljarder nästa år)
•    Arbetsmarknaden (7,2 miljarder på fyra år): Stärkt stöd till arbetslösa, jobb- och utvecklingsgarantin förstärks, satsningar på aktivt arbetssökande. Skärpt kontroll av arbetslösa med a-kassa.
•    Vägar och järnvägar rustas upp. (5 miljarder på två år)
•    Lärarlyft. Fortbildning och karriärutveckling för lärare. (3,5 miljarder på fyra år)
•    Sjukförsäkringen ändras. (4,6 miljarder på fyra år) Förtidspensionärer som kastas ut ur sjukförsäkringen får höjd ersättning med omkring 2 000 kronor per månad.