Klubbstyrelsen på lagret har fått med sig en checklista över vad man ska tänka på innan arbetsgivaren tar in bemanningsföretag. De ska bland annat kontrollera syftet, att de bemanningsanställda får rätt lön och om det inte finns uppsagd personal som först har återanställningsrätt.

Klubben ordnar facklig information för alla nyanställda. Sedan omkring ett år omfattar den även de bemanningsanställda, och man berättar om saker som facket, kollektivavtalet och anställningsformer.
– De anställda får ett ansikte och vi har berättat vad facket är och gör. Sen pratar vi såklart med dem när vi träffas i produktionen också. Ingen ska kunna arbeta hos oss utan att bli erbjuden ett medlemskap. Vi ser på de bemanningsanställda som vår egen personal. De ska arbeta på samma villkor, säger Ingrid Godin, klubbordförande på H&M-lagret.

Men visst upplever hon att de är svårare att värva. De är ofta inhyrda kort tid, och kan ha jobbet vid sidan av studier eller ett annat arbete.
– Jag pratar mer anställningstrygghet när jag ska värva dem. Är du anställd på rätt sätt? Är du timanställd även fast du inte får vara det? Om något blir fel så backar facket upp. Vi får in en del medlemmar, förra månaden skrev vi in ett tiotal.
Klubben vill inte uppge hur många av de bemanningsanställda som är medlemmar.

Utbildning av förtroendevalda, som på H&M-lagret, har varit en del i ett halvårsprojekt mellan Handels, IF Metall och Transport. Fackförbunden har också haft uppsökerier, fackliga introduktioner och endagsutbildningar för bemanningsanställda. Ett av problemen tidigare var att överhuvudtaget hitta dem.
– Nu fick vi listor av bemanningsföretagen över var de har folk ute och jobbar. Det samarbetet var jättebra och ska fortsätta, säger Sören Söderman, ombudsman på Handels i Västerås.
Målgruppen var anställda på Adecco, Arena personal, Manpower och Studentconsulting i Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet är nu slut, men än finns inga siffror över resultaten.

I höst fortsätter fackförbunden med att ordna tre endagsutbildningar för bemanningsanställda om bland annat facket, oavsett om de är medlemmar eller inte. Facken har också bildat en arbetsgrupp med representanter från LO-förbunden som ska jobba med frågorna.
– Vi håller ihop och tänker fortsätta köra hårt lokalt. Vi börjar basic. Steg ett är att värva medlemmar, sen att de går kurser, sen bildar klubbar, säger Sören Söderman.

Projektet var en del i en försöksverksamhet för bättre samverkan mellan fackförbunden. Slutsatserna rapporteras till LO:s organisationsutredning och kan leda till förändringar i stadgarna på LO-kongressen i maj 2012.

Rätt till en timmes facklig introduktion

• Varför facken arbetar tvärfackligt beror bland annat på att bemanningsanställda kan jobba på flera olika arbetsplatser. Ena veckan på ett handelslager som H&M, andra veckan på Volvo och tredje veckan på en terminal som tillhör Transport.

• Bemanningsanställda ska inte byta fackförbund varje gång de byter arbetsplats. Det är inom vilket område man huvudsakligen arbetar som avgör tillhörigheten. Är man på H&M:s lager mesta tiden ska man gå med i Handels, medan de som mest jobbar på Volvo går med i IF Metall.

• Nyanställda har rätt till facklig introduktion under en timmes betald arbetstid.