Inspektionen gjordes förra veckan efter att Handels krävt åtgärder mot en outhärdlig psykosocial arbetsmiljö på fackförbundet Byggnads kontor i Gävle. Vid inspektionen meddelade Byggnads att två ombudsmän kommer att sluta på kontoret. En av dem är den chef som av Handels har pekats ut som skyldig till grova trakasserier mot anställda.

Handels ombudsman Poul-Erik Jensen välkomnar beslutet. Handels överväger nu om man ska dra tillbaka anmälan med krav på åtgärder från Arbetsmiljöverket.
– Det kan hända att vi ställer ett nytt krav på att Byggnads ska ta hjälp av företagshälsovården för att följa upp hur personalen klarar underbemanningen medan nya ombudsmän rekryteras, säger Poul-Erik Jensen.

Ordföranden för Byggnads i Gästrikland, Lars Lundberg, vill inte kommentera saken för Handelsnytt. För tidningen Byggnadsarbetraren bekräftar han dock att två ombudsmän slutar.
– Det känns inte roligt alls, men jag är övertygad om att det kommer att bli bättre nu, säger han till tidningen.