– Vi överklagar i dag flera av Försäkringskassans beslut åt våra medlemmar. Dessa överklaganden kan bli hjälpta av Högsta förvaltningsdomstolens dom, säger Ola Pettersson ombudsman på Handels.

Försäkringskassans bedömning har varit för hård sedan sommaren 2008 då sjukersättningsreglerna ändrades. ”Stadigvarande nedsättning” av arbetsförmågan har felaktigt tolkats som livslång nedsättning av arbetsförmåga och möjligheter till rehabilitering har bedömts för snävt. Försäkringskassan har inte bara krävt att läkare konstaterat att rehabilitering inte leder till förbättrad arbetsförmåga – utan också begärt att rehabilitering ska ha prövats. Det behövs inte, menar Högsta domstolen, som kommit med tre domar i ärendena.

– Det är just dessa punkter, rehabilitering och stadigvarade nedsättning av arbetsförmåga, som varit ett problem för handelsmedlemmar som blivit nekade ersättning. Så förhoppningsvis kommer domen ge fler medlemmar rätt till sjukersättning i framtiden, säger Ola Pettersson.

Men Försäkringskassan gör inte riktigt samma tolkning av domarna som Handels och LO-TCO Rättsskydd.
– Det är viktigt att komma ihåg att Högsta förvaltningsdomstolen kommit till samma beslut i de enskilda fallen. Men domstolens konstaterande att stadigvarande nedsättning av arbetsförmåga inte betyder livslång nedsättning av arbetsförmåga kommer vi att ha nytta av i våra bedömningar framöver, säger Eva Nordqvist, chefsjurist på Försäkringskassan.

Domen som gäller hur möjligheter till rehabilitering ska tolkas har Försäkringskassan inte hunnit analysera ännu. Eva Nordqvist vill därför inte kommentera detta.

Fakta:

Framtida beslut ska följa domen

Det är tre domar från Högsta Förvaltningsdomstolen som pekar på Försäkringskassans hårda tolkningar. Domarnas mål nr är: 242 - 11, 4686 - 10, 7299 - 10 och finns att läsa på Högsta förvaltningsdomstolens hemsida.

Högsta förvaltningsdomstolens domar är prejudicerande, vilket innebär att framtida domar i liknande ärenden ska ta hänsyn till domstolens beslut.