LO, TCO och Saco med förbund passade under slutet av EUs arbetsmiljövecka på att utlysa en årlig Skyddsombudsdag. Dagen kommer att firas första gången onsdagen den 24 oktober 2012, under EUs arbetsmiljövecka.
– Det är jättepositivt, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Martine Syrjänen Stålberg menar att det finns för få skyddsombud inom Handeln i dag. Speciellt på mindre företag.
– Att skyddsombuden får en egen dag kommer sätta mer ljus på frågor som rör miljön ute på arbetsplatserna och på dem som arbetar för att göra den bättre.

Exakt på vilket sätt Handels kommer att uppmärksamma dagen är ännu inte klart. Men under nästa års arbetsmiljövecka kommer man lägga extra krut på att uppmärksamma och stötta förbundets skyddsombud. 2012 är nämligen dessutom året då man firar skyddsombudet 100 år.

Fakta:

Skyddsombud

1912 infördes en bestämmelse i den dåvarande arbetarskyddslagen som gav arbetstagarna rätt att utse ombud. Men det var först 1938 som dessa började kallas skyddsombud.

Inom LOs förbund finns cirka 70 000 skyddsombud. 3 500 av dem är inom Handels.