Jag undrar om det finns några regler för ansvarstillägg? Vilka får det, eller hur mycket måste man ”ansvara” för, för att få tillägg på lönen? Eller ingår det i allas löner att göra beställningar och ha kontakt med 5-6 olika leverantörer i veckan via telefon, fax och data, och bestämma hur mycket man ska ta hem och om man ska köpa in nån kampanj med mera.
Tacksam för svar

Svar: Det finns ingen lag som reglerar vare sig löner eller andra ersättningar, det regleras i kollektivavtal. Regler om ansvarstillägg kan skilja sig från avtal till avtal. Till exempel i Detaljhandelsavtalet §5 mom 9 finns följande skrivning: Parterna är överens om att för arbetstagare med mera kvalificerade arbetsuppgifter ska personliga lönetillägg fastställas utöver minimilömnerna till belopp som med hänsyn till speciella arbetstuppgifter och ansvarsställning anses motiverade.

Det innebär att man får sätta sig ned och gå igenom vilka arbetsuppgifter som ingår i befattningen för att avgöra om det är motiverat med ett ansvarstillägg. Har man ett större ansvar än övriga kollegor ska man också ha extra lönetillägg för det. Hur stort tillägget ska vara måste dock avgöras från fall till fall eftersom det beror på vilka arbetsuppgifterna är eller hur stort ansvaret är.

Linda Palmetzhofer
Ombudsman