När lagerarbetaren dömdes till fängelse i drygt ett och ett halvt år för narkotikabrott sa Ica upp hans anställning med hänvisning till personliga skäl. Facket protesterade, och efter resultatlösa förhandlingar stämde Handels Ica i Arbetsdomstolen, AD, med krav på skadestånd. Kort innan målet skulle behandlas i AD nådde parterna en förlikning. Ica betalar ekonomisk ersättning till mannen, men han kommer inte tillbaka till jobbet.

– Det är en fin förlikning, han får bra betalt, säger fackets jurist Anne Alfredsson, som dock är kritisk till arbetsgivarens agerande mot den anställde.
Hon menar att fängelsestraffet inte är saklig grund för uppsägning eftersom brottet inte har någon koppling till jobbet. Mannen skötte sitt arbete prickfritt och var tidigare ostraffad.
– En stor arbetsgivare som Ica får tåla sådant här. Att knuffa ut någon från arbetsmarknaden för att han dömts till fängelse visar på en oförlåtande inställning och riskerar att driva människor in i ny kriminalitet, säger Anne Alfredsson.

Icas logistikchef Michael Johansson säger att droger varit ett problem på arbetsplatsen, och att arbetsgivaren och facket tillsammans jobbar hårt för att motverka droger och erbjuda rehabilitering till anställda med missbruksproblem.
– I det läget vore det fel att låta en dömd narkotikalangare jobba kvar. Men eftersom polisutredningen inte visar på någon klar koppling mellan brottet och arbetsplatsen insåg vi att det kanske inte skulle hålla i Arbetsdomstolen.

Lagerarbetaren har skolat om sig under fängelsetiden och söker nu jobb inom ett annat yrke.
– Jag hade helst sett att jag fått behålla jobbet, men med tanke på arbetsgivarens inställning till vad jag gjort är det nog bäst att gå vidare, säger han till Handelsnytt.

Så dömer Arbetsdomstolen

Koppling till jobbet
avgör vid knarkbrottBrott som begås på fritiden är långt ifrån alltid skäl att mista jobbet. Arbetsdomstolen (AD) tar bland annat hänsyn till den anställdes ställning på arbetsplatsen, vilket brott det är och vem som är offret.

Våld eller sexbrott mot en arbetskamrat leder nästan alltid till avsked, även om det skett på fritiden. Finns det ingen koppling till jobbet bedöms frågan från fall till fall.

Vid narkotikabrott brukar AD ta mer hänsyn till den anställdes personliga förhållanden. Tanken är att den som hamnat i missbruk inte ska utestängas från arbetslivet, utan få hjälp att komma tillbaka. AD bedömer bland annat brottets koppling till arbetet och hur arbetsgivarens förtroende påverkas.

Vid fleråriga fängelsestraff kan själva frånvaron från jobbet vara grund för uppsägning.

Källa: Pär Trehörning, hotellrevyn.se