Avtalsrörelsen för närmare 3 miljoner arbetstagare som inletts i höst verkar bli besvärlig. Verkstadsindustin har lyckats splittra styrkan i en gemensam front och de vill bestämma löneutrymmet för alla löntagare.

Samtidigt klampar regeringspolitiker in och lägger sig i avtalsförhandlingarna och vill bestämma om avtalets lägsta löner, ungdomslöner och att facken ska acceptera ännu sämre anställningsskydd under tiden som hotet om att en ny lågkonjunktur växer.
Vi tycker inte att det är rätt!

Under en lång tid har klyftorna ökat i samhället mellan fattig och rik. Vinsterna har ökat samtidigt som lönernas andel sjunkit. Speciellt märks den dåliga löneutvecklingen i de kvinnodominerade yrkena. Kommunals frysta avtalslöner under fem år ökade löneklyftan.
Vi tycker inte det är rätt!

Arbetsmarknaden har hårdnat. Arbetslöshetsstatistiken visar att över 8 procent är utan jobb och prognosen visar att det blir fler. Av de som har jobb har över 600 000 tillfälliga jobb, vikariat eller timanställningar utan större trygghet. De som drabbas värst är kvinnor och ungdomar.
Vi tycker inte att det är rätt!

Vi tycker inte att de som har det sämst ska betala kalaset.
Vi tycker inte att någon ska vara utan trygghet i anställningen.
Vi tycker inte att de borgerliga politikerna ska försämra anställningstryggheten.
Vi Stockholms lagbasar inom Byggettan tycker att de med lägsta lönerna och de med största otryggheterna i anställningarna är värda mycket mer.

Vi stöttar er. Vi stöttat våra kompisar, våra barn, fästmör och fruar som har alldeles för dåliga villkor.
Er strid i årets avtalsrörelse är vår! 

Byggettans lagbasgrupp 15 november 2011