Handels har sammanställt kraven som över 1 100 förtroendevalda förde fram till avdelningarnas avtalskonferenser under september.
Inom privata detaljhandeln anses viktigaste kravet vara rätt till heltid och fler timmar.
Privatanställda lagerarbetare vill att 90 procent av personalen på en arbetsplats ska vara tillsvidareanställd. Det innebär att användningen av bemanningsföretag begränsas.
– Resultatet i bemanningsfrågan förra avtalsrörelsen blev en besvikelse. Den här gången hoppas jag att den får högsta prioritet och att förhandlarna inte viker sig, säger Marcus Strandberg på Icas lager i Helsingborg.

Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren konstaterar att kravet stämmer väl med Handels kongressbeslut i bemanningsfrågan.
– Nu gäller det att formulera kravet på ett sätt som gör att vi kan flytta fram positionerna, säger han.
Som nummer två bland kraven i partihandeln kommer rätten till heltid. Detta har tidigare inte varit någon stor fråga på lagren där grundregeln brukat vara heltidsarbete.
– Heltid, inhyrning och osäkra anställningar hör ihop. Allt handlar om arbetsgivarens sätt att skapa flexibilitet, kommenterar Tommy Tillgren.

Avtalskraven ska behandlas av Handels förbundsledning under december och dryftas med förhandlingsdelegationerna efter nyår. Den 19 januari utväxlas avtalskrav mellan facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel.

Prioriterade avtalskrav

Detta vill Handels förtroendevalda

Viktigaste avtalskraven enligt Handels förtroendevalda på olika avtalsområden:

Svensk Handel, detaljhandeln (butiker)
1.    Rätt tillheltid och fler timmar.
2.    Ob-ersättningen -- bibehålla och utveckla.
3.    Höjda minimilöner

KFO Kooperativa butiker
1.    Högre minimilöner
2.    Minst 25 timmar per vecka.
3.    Ob-ersättning.

KFO Coop Forum och Bygg
1.    Högre minimilöner.
2.    Minst 90 procent tillsvidareanställda.
3.    Minst 30 timmar per vecka.

Svensk Handel, partihandeln (lager)
1.    Minst 90 procent egen personal.
2.    Heltider.
3.    Höjning av minimilöner.

KFO kooperativa lager
1.    Begränsning av bemanningsföretag.
2.    Minst 90 procent egen personal.
3.    Fackligt godkännande av bemanningsföretag och entreprenörer.

Frisörer
1.    Höjd grundlön.
2.    Högre grundlöneandel, lägre provisionsandel.
3.    Separera friskvård och arbetskläder.

KFO folkrörelse
1.    Höjda minimilöner
2.    Större andel generella kronor.
3.    Behåll möjligheten till pension vid 62 år.

KFO tjänstemän
1.    Högre lön.
2.    Enbart generell höjning.
3.    Fler semesterdagar.

KFO Hyresgästföreningen
1.    Höjd minimilön.
2.    Pensionsförmånen KTP-R, avlösning lokalt.

Svensk Handel postorder
1.    Minst 90 procent egen personal.

Livsmedelsföretagen ost
1.    Arbetstidsförkortning.

Livsmedelsföretagen glass
1.    Ob-tillägg i riksavtalet.

Livsmedelsföretagen ägg
1.    Höjd skiftersättning.

Almega fryshus
1.    Minst 90 procent egen personal.

ABF Medarbetare
1.    En placeringsort.
2.    Utvärdera och justera lönesystemet.
3.    Enbart generell lönehöjning.

AFO tjänstemän (arbetarrörelsen)
1.    Högre lägsta lön.
2.    Generella delen större än potten.
3.    Fler semesterdagar.

Folksam
1.    Höj lägstalönerna.
Medieföretagen Lager
1.    Minst 90 procent egen personal.

TGA (el-lager)
1.    Begränsa inhyrning.
2.    Vid övertid på ob-tid ska båda ersättningarna betalas.

Kommunal
1.    Höjd lön.
2.    2 av 12 dagarna hellediga.

SAP (Socialdemokraterna)
1.    Högre generellt, mindre pott.
2.    Rätt till KA pension på halvtid.