De fem facken inom industrin sa på onsdagen nej till medlarnas, ”opos”, förslag till löneavtal som skulle ha höjt lönerna med 2,6 procent på 13 månader. Industrins arbetsgivare hade tidigare sagt ja. Medlarbudet motsvarar 65 procent av fackens lönekrav .
– Alldeles för lågt. Ett bra resultat ligger kring 75–80 procent, förutsatt att kravet är väl balanserat från början, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

En enig LO-styrelse hade tidigare på onsdagen gett sitt stöd till industrifackens nej. Trots att industrifacken denna gång inte ingår i LO:s samordning av lönekraven har nivån på deras avtal stor betydelse för Handels. Ett alltför lågt industriavtal hade enligt Tommy Tillgren blivit en tredje uppförsbacke vid sidan av Handels två stora utmaningar: att få ett avtal i kronor i stället för procent och att få igenom en jämställdhetspott som ger mer till avtalsområden med många lågavlönade kvinnor.

En bricka i spelet om nya löneavtal är en uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv om förbättringar i avtalsförsäkringarna. Parterna har enats om förbättringar som bland annat ger rätt till 100 procent av lönen från första dagen vid arbetsskada, höjd kompensation vid sjukersättning och bättre pensionsvillkor för gravida.

LO-förbunden har sagt att en uppgörelse om avtalsförsäkringarna är en förutsättning för att skriva på nya kollektivavtal. Efter industrifackens nej till medlarbudet hotade industriarbetsgivarna å sin sida att inte skriva på försäkringsuppgörelsen.
– Det där är mest ett förhandlingsspel. Förslaget till försäkringsuppgörelse innebär flera förbättringar för Handels medlemmar, kommenterar Tommy Tillgren.