45 procent av arbetsgivarna svarar att de oftast kan erbjuda heltid till den som vill ha det. Men lika många säger att de oftast inte kan det. I dagligvaruhandeln svarar till och med 52 procent av butikscheferna att de i regel inte kan erbjuda heltid.
– Mitt intryck är att medvetenheten hos arbetsgivarna att ge anställda som vill ha heltid en heltidstjänst är större i dag än vad den var för några år sedan. Därmed inte sagt att heltidsfrågan är löst. Den ska fortsätta att diskuteras, säger Dag Klackenberg.

Undersökningen visar också att butikscheferna anser att deltider behövs för att kunna bemanna butikerna och för att få lönsamhet i sina företag.
– Som man frågar får man svar. De har ställt frågorna utifrån att deltidsmöjligheten helt skulle tas bort. Vi har aldrig krävt och kommer inte kräva att alla tjänster ska vara heltid. Vi menar att de som vill jobba deltid ska ha möjlighet att göra det men man ska ha rätt till heltid. Så är det inte i dag, säger Tommy Tillgren, andre vice ordförande i Handels.

Hur påverkar det här arbetet med att se över möjligheterna till heltid, som Handels gör tillsammans med Svensk Handel?
– Det här är ett utspel i avtalsrörelsen. Men nej, jag tror inte det påverkar det arbetet, säger Tommy Tillgren.

Fall där deltidare inte fått heltid

Två fall i Arbetsdomstolen I dagsläget driver Handels två fall i Arbetsdomstolen där deltidare inte fått fler timmar. Det gäller Kicks och Polarn O Pyret. På Kicks är det två deltidare som inte får fler timmar trots att en tjänst frigjorts. I ställt nyanställde företaget. På Polarn O Pyret har en deltidsanställd fått färre timmar vid en omorganisation. Samtidigt fick två andra kollegor fler timmar, trots att de inte jobbat i butiken lika länge.

Svensk Handels undersökning

Svårt att få heltid i matbutiker 45 procent av butikscheferna inom dagligvaruhandeln (matbutiker) och sällanköpsvaruhandeln (exempelvis sport- och elektronikbutiker) säger att de oftast kan erbjuda dem som vill ha heltid en heltidstjänst. 43 procent inom dagligvaruhandeln och 47 procent inom sällanköpsvaruhandeln.

Lika många butikschefer, 45 procent, säger att de oftast inte kan erbjuda heltid. Inom dagligvaruhandeln är det 52 procent som inte kan det och inom sällanköpsvaruhandeln svarar 40 procent att de inte kan det.

67 procent säger att deltider är viktigt för att kunna bemanna butiken, 84 procent inom dagligvaruhandeln och 56 procent inom sällanköpsvaruhandeln.

83 procent säger att lönsamheten skulle bli sämre om möjligheten att deltidsanställa skulle tas bort, 91 procent inom dagligvaruhandeln och 77 procent inom sällanköpsvaruhandeln.