Tjugo personer, bland annat 13 fackliga rådgivare, anställs i projektet Handels Direkt. Det startar under våren och är en kraftfull satsning på att förbättra servicen till medlemmarna samtidigt som nya ska värvas. Projektet är finansierat i tre år, och kostnaden för 2012 är 14 miljoner kronor.
– Om Handels Direkt leder till rejält höjda medlemssiffror så kommer det på sikt att finansiera sig självt, kommenterar Handels ekonomichef Yvonne Cederberg.

Försäkringskostnaderna ökar i budgeten med 18 miljoner jämfört med 2011. De uppgår till 157 miljoner och utgör nu 36 procent av Handels kostnader. Medlemmarnas hemförsäkring har blivit rejält dyrare, medan olycksfallsförsäkringen blivit billigare. Inkomstförsäkringen för medlemmar som tjänar över 18 700 kronor kostar fortfarande 22 kronor i månaden för de berörda, medan Handels skjuter till resten, cirka 10 kronor per medlem.