– Det känns bra att det gått till domstol. Rättvisan kommer att segra till slut, säger den anställde som vill vara anonym.

Den anställde anmälde Telenor till Arbetsmiljöverket eftersom personalen länge känt sig hotad på jobbet. Butiken som ligger i Stockholm har utsatts för flera rånförsök och personer med missbruksproblem är ofta där, men larmknappen har inte fungerat.

Två av de tre anställda Handelsnytt pratat med säger att de vid flera tillfällen påtalat situationen för Telenors ledning, men att ingenting hänt. Till slut fick de nog och en av dem anmälde situationen till Arbetsmiljöverket. Verket belutade att stänga butiken till dess att säkerheten kunde garanteras. Kort därefter sades personen som larmat Arbetsmiljöverket upp.

Handels ogiltigförklarade uppsägningen och förhandlingar har därefter avlöst varandra. Telenor hävdar att de länge haft problem med den anställde. Handels menar att det inte stämmer. Nu anser Handels och den uppsagda att man inte kan komma längre. Därför stäms Telenor i Arbetsdomstolen.
– Vi anser fortfarande att det inte finns några skäl för uppsägning. Den uppsagde har varit anställd i flera år och att det helt plötsligt efter larmet finns skäl för uppsägning är osannolikt. Uppsägningen är en efterkonstruktion, säger Lukas Ringqvist, ombudsman på Handels.

Telenors presschef Andreas Hamrin säger att de ännu inte tagit del av stämningsansökan.
– Vi får se om det kommer fram nya uppgifter som vi får ta ställning till, mer kan vi inte säga i dag, säger han.

Fotnot: Telenor säljer bland annat mobiler och abonnemang och har cirka 2 200 anställda i Sverige. Runt 600 jobbar i butiker eller med eventförsäljning. Butikerna har Handels detaljhandelsavtal.

Särskilda krav på riskfyllda arbetsplatser 

Överfallslarm måste finnas

Arbetsmiljöverket ställer särskilda krav på arbetsplatser där det finns risk för hot och våld. Några krav:

Det ska finnas ett överfallslarm kopplat till en aktör, vaktbolag eller polis.

Anställda ska känna till
säkerhetsrutinerna och vad de ska göra vid en vålds- eller hotsituation.

Vid återkommande våld
ska de anställda få särskilt stöd och handledning.