Skyddsombudet
i sin roll
är utsedd för
att hålla koll

Därför är det
genialt
att arbetslaget
ombud valt

Förankrad fackligt
bör den vara
som jobbmiljön
här ska försvara

Firmagubbe
duger ej
det blir så lätt
en tom lakej

Uppgiften
är ganska svår
det tror jag
flertalet förstår

Mats Hammarlund