Jag är heltidsanställd med timlön. Om jag är schemalagd på julafton och juldagen men butiken håller stängt då, har jag rätt att få betalt dom dagarna, eftersom jag annars förlorar pengar på att dom har stängt?
Mirre

Svar: I ditt schema ska en reducering för helgdagar vara gjord redan i årsarbetstidsschemat, vilket innebär: Om den butik där du jobbar har öppet 7 dagar per vecka så görs denna reduktion varje vecka och ordinarie arbetstid är då i genomsnitt 38,25 timmar/vecka.  
Är det en butik som inte är öppen på söndagar och helgdagar ska arbetstiden var 40 timmar/helgfri vecka och när helgdag infaller på annat än söndag så reduceras arbetstiden den veckan.

Detta innebär att antal timmar för en heltidsanställd blir samma under ett kalenderår men att helgreduktionen görs på olika sätt beroende på vilket regelverk som är tillämpligt.

Elsie Mann,
ombudsman