– Det har visat sig i andra kommuner att när en förskola på obekväm arbetstid öppnat så synliggörs behovet.
– Tack vare att fackligt aktiva kommunalare som sitter i kommunfullmäktige kunde visa på detta bestämde vi oss för att köra även fast kommunens utredning visade att behovet var för litet, säger Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka och den som ansvarar för Botkyrkas förskolor, där Jessica Akalin bor.

Ebba Östlin anser att det finns ett klassperspektiv på frågan om förskola på obekväm arbetstid.
– Tjänstemännen jobbar oftare kontorstider och har en högre lön. De har råd att gå ner i arbetstid. Men alla ska kunna lösa livspusslet. Det är viktigt för barnen också, genom förskolan slipper de sova en natt hos en vän till föräldrarna, en natt hos morföräldrar.

Kungsbacka kommun har kommit fram till att de inte har råd med förskola på obekväm arbetstid, trots att behovet finns och har ökat.
– Vi är i dag inte beredda att prioritera detta, säger Anders Ekström (M) ordförande i nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun.
Han tycker precis som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att staten ska ta sitt ansvar och vara med och finansiera barnomsorg på obekväm arbetstid så som man gör med den ordinarie.

Trots att regeringen anser att förskolan är en av grundbultarna i arbetslinjen menar de att ansvaret för förskola på obekväm arbetstid är kommunernas.
– De ska ge stöd till de som arbetar inom yrken där man jobbar på udda tider. Det är en förutsättning för att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete, säger Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.
– Däremot får kommunerna göra en individuell bedömning av den enskildes rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, fortsätter Nyamko Sabuni.

Fakta

Majoriteten saknar
barnomsorg på ob-tid

6 av 10 kommuner saknar förskola på obekväm arbetstid. Samtidigt pekar siffror på att behovet ökar.  
Antal platser i kommuner som har förskola på obekväm arbetstid är i dag 700 fler än 2004 då Skolverket började sin granskning.