Rapporten lyfter fram flera företag som arbetar aktivt med heltidsfrågan, utan att namnge dem.

Största vinsten är att parterna fått en gemensam bild av heltidsproblematiken, menar både Handels och Svensk Handel.
– Vi har diskuterat från olika spelplaner. Ni har vi en gemensam bild av hur det ser ut och det är bra i fortsatta diskussioner, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande.

– Vi har tagit ett steg närmare varandra nu när vi tillsammans gjort en kartläggning och fått en gemensam bild av hur verkligheten ser ut, säger Bo Cederlöf, förhandlingschef på Svensk Handel.

Handels har länge haft som krav att anställda inom detaljhandeln ska ha rätt till heltid – och att deltid ska vara en möjlighet. I förra avtalsrörelsen, 2010, tillsattes därför en arbetsgrupp med representanter från både arbetsgivare– Svensk Handel och arbetsgivarföreningen KFO – och Handels. Tillsammans har de besökt 24 arbetsplatser, tagit fram statistik för hela landet och kastat några snabba blickar på de nordiska grannarna.

I rapporten konstateras att fler arbetsgivare är med på heltidståget i dag än tidigare. Det tror Tommy Tillgren beror på att frågan på allvar började diskuteras i avtalsrörelsen 2010 och att det från regeringshåll finns ambitioner att minska deltidsarbetslösheten.
Motiveringen för arbetsgivarna för att få fler heltider på sina arbetsplatser är att det ökar de anställdas lojalitet, får dem att stanna i företaget samt höjer kompetensen.

Samtidigt går trenden åt andra hållet. Heltiderna minskar och deltiderna ökar. I dag jobbar 56 procent deltid inom deltaljhandeln, flertalet av dem är kvinnor. Mönstret går igen på de arbetsplatser som gruppen besökt. Fler jobbar deltid än heltid och fler kvinnor jobbar deltid än män. Kvinnors tillsvidareanställning är på färre än 35 timmar i veckan medan männens är på fler än 35 timmar i veckan. Och kvinnorna har oftare en tidsbegränsad anställning. På i stort sett alla arbetsställen finns det de som vill ha fler timmar.

Anledningarna till varför de inte får det är många. Från arbetsgivarnas sida handlar det framför allt om de långa öppettiderna och kundtillströmningen – de tider kunder handlar på – som de menar kräver deltidsanställningar.

Trenden i dag är att fler handlar på kvällar samt fredagar och helger och att öppettiderna blir längre. Men trots detta har några av de besökta arbetsplatserna lyckats bättre med heltider än andra.  Nyckelordet är engagemang hos arbetsgivaren.
– Det visar att det inte behöver finnas en motsättning mellan långa öppettider, att det är mer intensivt med kunder vissa tider och fler heltider.  Men man behöver tänka nytt kring hur man organiserar arbetet i butiken. Vi har sett att det finns en risk för slentrian i hur man lägger schema, särskilt om detta görs centralt, och i tänket att många huvuden är bra och lönsamt. Men det går att göra på andra sätt, säger Tommy Tillgren.

Bo Cederlöf håller i stort med.
– Vi har sett att där man arbetat aktivt med heltidsfrågan skapas fler heltider och deltidare har högre arbetstidsmått. Jag tror säkert att fler företag kan öka sina heltider, men deltider är nödvändiga, säger han.

Svensk Handel, arbetsgivarorganisationen KFO och Handels ska fortsätta arbetet. Bland annat med att starta upp testbutiker, där man från början arbetar med att få till fler heltider.
– Sedan behöver vi grotta ner oss mer i dagligvaruhandeln. Den är mer komplex och vi har inte riktigt den bilden klar, säger Tommy Tillgren.

Fakta:

24 arbetsställen har besökts

Bakgrund: Gruppen med representanter från Handels, Svensk Handel och arbetsgivarföreningen KFO har jobbat i över ett år. Rapporten presenterades i dag, tisdag 31 januari.

Arbetsgruppen har besökt 24 arbetsställen i Sverige. 60 procent inom fackhandeln och 28 procent inom dagligvaruhandeln.

Resultat från undersökningen
13 procent av dem som har en deltidsanställning på mindre än 35 timmar har studier som huvudsakliga sysselsättning.

De som jobbar
deltid jobbar något fler kvällar och helger än heltidsanställda.

59 procent av
kvinnorna och 43 procent av männen jobbar deltid.

56 procent av
kvinnorna och 44 procent av männen är tillsvidareanställda på mer än 35 timmar i veckan  

77 procent av
kvinnorna och 23 procent av männen är tillsvidareanställda på mindre än 35 timmar i veckan.

På frågan om
anställda tackat nej till heltid eller fler timmar svarade 60 procent av arbetsgivarna Nej eller Mycket sällan.

Källa Heltidsgruppens slutrapport som bygger på 24 arbetsplatsbesök.

Fakta:

Deltiderna har ökatDeltiderna har ökat något jämfört med 2006 och är nu 56 procent. 82 procent av dem som hade deltid 2006 har det fortfarande.

Fler män än kvinnor arbetar heltid. 63 procent av männen och 34 procent av kvinnorna arbetar heltid.

Det är vanligare med heltid inom fackhandeln än inom dagligvaruhandeln. I fackhandeln arbetar 68 procent av männen och 38 procent av kvinnorna heltid. I dagligvaruhandeln arbetar 53 procent av männen och 29 procent av kvinnorna heltid.
Källa: Statistik Svensk Handel och Handels.