– Det känns jättebra! Man tänker ju fortfarande på det, särskilt när man går in i lunchrummet. Och kunder påpekar fortfarande att det var fruktansvärt det som hände, säger Yvonne Lundberg, klubbordförande på Hemköp i Östersund.

Det var i oktober förra året som personalen på Hemköp och bageriet vägg i vägg fick reda på att det suttit dolda övervakningskameror i deras gemensamma lunchrum. Hemköp menade att det behövdes för att motverka svinn.  De anställda anmälde övervakningen till Datainspektionen som nu är klar med sin granskning.

I ett utlåtande skriver Datainspektionen att övervakningen av anställda på Hemköp i Östersund kränkte de enskildas personliga integritet och att det inte fanns tillräckliga skäl för övervakningen.

– Företag får inte agera egna brottsutredare genom att använda övervakningskameror på det här sättet, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund i ett pressmeddelande.

Hemköps övervakning bryter mot personuppgiftslagen, pul, och upplysningsplikten i lagen om allmän kameraövervakning, lak. Och har därmed varit olovlig, menar Datainspektionen som även skriver att de förutsätter att Hemköp vidtar åtgärder så att detta inte upprepas.

Sedan övervakningen blev känd har Hemköp betalat skadestånd till de anställda. De har vidare sagt att det beklagar det som hänt. Kamerorna är nu borttagna.