– Det är vuxenmobbning som försiggår. Förfärligt, säger huvudskyddsombud Rinnie Iderborn.

Kränkningar ska ha pågått både mellan arbetskamrater och från chefen på en av enheterna med ett tiotal anställda. Handelsklubben menar att personalen undanhålls information eller får motstridig information. De fråntas arbetsuppgifter, förväntas jobba när de är lediga, uppmanas sjukskriva sig trots att de är friska och stressas att bli klara med uppgifter som sen läggs på is. Man tycker att enheten är uppdelad i två läger som behandlas olika av chefen.

Externa konsulter håller på att utreda situationen, men klubben har anmält Hyresgästföreningens Stockholmskontor till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren tycker att de går för snabbt fram.
– Jag håller med om att det finns samarbetsproblem som behövs åtgärdas, men blev minst sagt förvånad av anmälan. Vi har redan genomfört åtgärder, konsulterna har satt igång sitt jobb, säger regionchef Göran Hellberg.

Arbetsmiljöverket ska denna vecka träffa arbetsgivaren och skyddsombudet för att gå igenom läget.

De flesta på den aktuella enheten är organiserade i andra fackförbund, men de stöder Handels skyddsombuds anmälan.