Här jobbar 35 anställda, varav 18 i dag har heltid. De flesta har jobbat mellan 10 och 25 år. Akademibokhandeln vill nu skära i butikens heltidstjänster så som man gjort på andra butiker i landet. Flexiblare bemanning ökar försäljningen och minska förlusterna, enligt affärsområdeschefen Bo Holmberg.

– Vi har tagit marknadsandelar i bokhandeln 20 månader i rad och 2011 ökade vi vår omsättning på böcker med 5 procent, säger han.

Jimmy Ekman på Handels i Stockholm ifrågasätter detta.

– På vilka butiker har man sett att försäljningen har ökat för att heltider har blivit deltider? 20 månader i rad går längre tillbaka i tiden än omorganiseringen. Omorganiseringen började ju förhandlas förra året, säger han.

För de anställda innebär förslaget en ofrivillig deltidsarbetslöshet, med bland annat förlorad inkomst och sämre pension.

I början av mars fortsätter förhandlingarna på Mäster Samuelsgatan. Varken klubben eller Jimmy Ekman vill kommentera dem ännu.

I dagsläget vet man inte om företaget ska föreslå nya deltidstjänster, så som man gjorde på butiken i Södertälje. Facket menar att detta bryter mot lagen om anställningsskydd, som säger att deltidare och de med återanställningsrätt ska erbjudas timmar i första hand. Handels i Stockholm har därför begärt förhandling med Akademibokhandeln för brott mot las,