1utf-8021falsefalsefalseSVX-NONEX-NONE

Det var i januari förra året som Handels a-kassa ändrade arbetssätt. Personalen skulle må bättre och servicen bli effektivare.  Som ett led i detta kortades arbetsdagen till 6 timmar i stället för 8. Nu har det gått ett år och projektet har utvärderats.

99 procent av de anställda vill fortsätta med sextimmars arbetsdag.
– Det absolut bästa är att hela livskvalitén har förbättrats. Jag har mycket mer energi nu, både på jobbet och privat. Även om arbetet är mer intensivt nu eftersom vi inte har raster på samma sätt känns det inte alls lika tungt som tidigare, säger Kajsa Emilsson, handläggare på Handels a-kassa.

Att anställda mår bättre visar också den minskade sjukfrånvaron.
– Korttidsfrånvaron har minskat med hela 37 procent, säger Kim Sandberg, föreståndare på Handels a-kassa.

Men rent effektivitetsmässigt får projektet underkänt. Servicen för dem som får eller söker a-kassa har inte förbättrats, vilket var en av målsättningarna med projektet. Enligt Kim Sandberg beror det på att förutsättningarna inte var de bästa när projektet sjösattes förra året. A-kassan har därför beslutat att fortsätta ett år till och göra en ny utvärdering som de tror blir mer rättvisande.
– Vi låg inte i fas vad gäller arbetsbelastningen. Den var fortfarande hög. Vi hade inte heller nya lokaler. Tanken var ju att vi skulle behöva mindre utrymme eftersom alla inte skulle vara på plats samtidigt. Sedan var det flera chefer som var nya på sin tjänst. Detta sammantaget gjorde att arbetstidssänkningen inte blev så kostnadseffektiv som vi hade hoppats på, säger Kim Sandberg.

Kajsa Emilsson, handläggare på a-kassan, hoppas att 6-timmars arbetsdag blir permanent.
– Det känns som att vi jobbar lika effektivt eller till och med effektivare nu än när vi jobbade 8 timmar. Men omorganisering och annat har påverkat effektiviteten. Jag tror inte arbetstidsförkortningen är anledningen till att det inte blev så effektivt arbetsmässigt som man hoppats på, säger hon.

Arbetstidsförkortningen har inte kostat a-kassan någonting.
– Det beror på att arbetslösheten sjönk förra året och de anställda har inte jobbat lika mycket övertid som tidigare, säger Kim Sandberg.