Hur det gick för butiken som vägrade slöja förtäljer inte historien. Men City Gross i Rosengård, som har mer än hälften anställda med utländsk bakgrund, tjänar storkovan. Och det sticker inte ägaren under stol med: en butik ska tjäna pengar och det är mest lönsamt att göra det bra för kunderna, konstaterar han.
Det innebär att undersöka hur omgivningen ser ut och vad de vill ha och anpassa sortimentet efter det. Liksom att de anställda speglar befolkningen i stort. Det där har flera företag fått kläm på, inte bara City Gross i Rosengård. Vem känner inte till Ikea, i vars affärsidé mångfald bland anställda är en del?

2010 hade 21,8 procent av befolkningen utländsk bakgrund, visar statistiken (utländsk bakgrund = att man själv eller båda ens föräldrar är födda utomlands). Sverige är ett demokratiskt land och därför borde detta avspeglas i riksdag, regering, fackförbund och så vidare.
Och här får man väl konstatera att handeln ligger steget före samhällets institutioner.

För några år sedan granskade Handelsnytt hur det är ställt inom facket. Då hade 25 procent av Handels medlemmar utomnordisk bakgrund. Men det avspeglades knappt bland de förtroendevalda och inte alls i ledningen. Bara sex procent av de förtroendevalda i avdelningsstyrelserna hade utländsk bakgrund.

Förhoppningsvis ser resultatet annorlunda ut nästa gång vi granskar Handels. Helt enkelt av den anledningen att en demokratisk organisation i ett demokratiskt samhälle måste avspegla medlemmarna för att kunna representera dem.

I riksdagen har ungefär tio procent av ledamöterna utländsk bakgrund. Men när Moderaterna röstade fram en ny partistyrelse i höstas blev det en rakt igenom etniskt svensk ledning.

Socialdemokraterna är aningen bättre, bland de nya talespersoner som Stefan Löfven just presenterat ingår åtminstone en med utländsk bakgrund. Det kan förhoppningsvis bli fler den dag han tar med sig gänget in i regeringskansliet. Måtte han då ta intryck av City Gross och Ikea: tänka på att representanter för alla slags svenskar behövs i laget, oavsett bakgrund.