Företaget kommunicerar genom sin advokat Claes Lagéen Nilsson. Handelsnytt läser upp några av de mejl som de anställda fått.
– Det arbetsrättsliga regelverk som gäller kränkningar bygger på att den som känner sig kränkt påtalar det för arbetsgivaren. Det har varken anställda eller fack gjort, säger advokaten.
– Förklaringen till samtalstonen kan vara den jargong som har utarbetats på arbetsplatsen. Företaget ser mycket allvarligt på påståendet att medarbetare känt sig kränkta.
– Hade ägarna vetat att mejlen uppfattades som kränkande hade de inte skickats.

De anställda säger att de har pratat med ägarna.
– Det känner inte ägarna till.

De anställda har upplevt sig övervakade.
 – Att arbetsgivaren har viss information om arbetsplatsen behöver inte innebära att någon övervakas. Det är beklagligt om anställda känner så. Frågan har tagits upp med berörda.

En anställd fick i uppgift att kolla att en kollega i en annan butik skötte sig.
– Det måste vara ett otroligt förtroende företaget i så fall skulle känna för denna anställda. Jag betvivlar riktigheten i påståendet. Kameran har inte använts för att övervaka någon medarbetare.

Företaget och fack har förhandlat om brott mot las.
– Vi har nått en överenskommelse. Dessa oklarheter är därmed utagerade.