Hur många dagar samt timmar under en dag får man jobba?

Anställd på Netto

Svar: Enligt arbetstidslagen som är en skyddslagstiftning så finns det begränsningar i form av dygnsvila och veckovila. Dygnsvilan innebär att den anställde ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila per kalenderdygn, då tiden 00–05 ska inrymmas inom den tiden. Veckovilan innebär att den anställde ska ha en sammanhängande veckovila om minst 36 timmar, den förläggs i möjligaste mån till veckoslut.

I de flesta kollektivavtal finns det en reglering om att arbetet ska förläggas under fem dagar per arbetsvecka. Det kan då även finns möjlighet att överenskomma om sex och fyra dagars veckor.
På arbetsplatsen ska det finnas en fastslagen beräkningsperiod av arbetstiden och beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av och vilka arbetstidsöverenskommelser som gäller på din arbetsplats är det svårt att ge ett exakt svar, det kan till exempel vara så att arbetstiden under vecka ett är förlagd onsdag–söndag och vecka 2 måndag–fredag. I det mindre lyckade fallet kan det bli tio dagars arbete. Veckovilorna ligger då i början av den ena beräkningsperioden och i slutet på den andra beräkningsperioden.

För ytterligare information kan du kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller din Handelsavdelning.

Mikael Segel,
ombudsman

Läs mer här!