De har inte fått gehör, men ser nu en ljusning.
Öppningen kommer från den statliga utredningen om hur Sverige ska införa bemanningsdirektivet. Den pekar framför allt på att deltidsanställda på bemanningsföretag inte behandlas som andra deltidsanställda och att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, borde reglera detta i sina föreskrifter.
– Vi hoppas på bemanningsdirektivet. Det ska inte vara så att kollegan som är anställd kan få a-kassa om han eller hon blir arbetslös men inte den som är inhyrd på företaget.
– Bemanningsanställda ska ha samma villkor som andra. Det är också viktigt för rättssäkerheten. Man ska veta vad som gäller. Det händer ju att även att de med visstidsanställning särbehandlas, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

LO har varit remissinstans, det vill säga har haft synpunkter på utredningen om bemanningsdirektivet. LO anser att reglerna med hjälp av bemanningsavtalet fungerar bra i dag. Bemanningsavtalet säger att huvudregeln är tillsvidareanställning. Mellan uppdragen ska då bemanningsföretaget stå för garantilön. Även visstidsanställningar ska vara på heltid med garantilön. Och eftersom den som är deltidsanställd ska ha fasta tider anser LO att det inte borde finnas något hinder att stämpla upp.

Arbetslöshetskassornas samorganisation har sagt att de i dagsläget inte vill ändra några regler. Men på sikt är särbehandlingen av deltidsanställda på bemanningsföretag fel och bör ändras.

Bemanningsdirektivet är ännu inte infört i Sverige.  Regeringen ska komma med lagförslag under våren.