Samtidigt som vi har höga arbetslöshetssiffror finns det en stor efterfrågan på arbetskraft. Men i stället för att erbjuda möjligheten för de arbetslösa att skaffa sig den utbildning och kvalifikationer som krävs för de jobb som finns, så har regeringen vidtagit åtgärder som försvårat detta:

Hur blir det lättare för arbetslösa att skola om sig när regeringen skurit kraftigt ner på antalet komvuxplatser? Hur blir det lättare för arbetslösa att skola om sig när regeringen avskaffat högskolebehörigheten för dem som går yrkesförberedande gymnasielinjer?

Ju längre tid man går arbetslös blir det svårare att få ett jobb. Därför är det viktigt att kunna få hjälp och stöd av Arbetsförmedlingen redan från första dagen då man blivit arbetslös, men i stället är arbetslösa under 26 år belagda med ett aktivitetsförbud som innebär att Arbetsförmedlingen inte får erbjuda dem någon hjälp förrän det gått tre månader. Varför vägrar regeringen att avskaffa aktivitetsförbudet?

Samtidigt lever regeringen i illusionen att man ska kunna få in ungdomar i jobb genom mera piska. Det har införts åldersdiskriminerande regler inom arbetslöshetskassan som innebär att arbetslösa under 26 år får en lägre ersättning än övriga.

Samtidigt har arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år halverats för att göra det billigare att anställa ungdomar. Följden av detta har inte varit att ungdomsarbetslösheten minskat, utan snarare att företag inom restaurangbranschen och handeln gjort miljonvinster. Löneutrymme som ungdomar avstått för att kunna få tillbaka när de går ut i pension, blir sjukskrivna, föräldralediga, arbetslösa mm har alltså gått rakt in i fickorna på arbetsgivarna som gjort miljonvinster på detta i stället för att anställa fler ungdomar. En medveten lönesänkningsstrategi alltså!

Regeringens arbetsmarknadspolitik är skamlig. Den har inte minskat ungdomsarbetslösheten utan snarare bidragit till att förvärra problemet.
Vi kräver att regeringen tar seriösa tag i problemet genom att erbjuda möjligheter för de arbetslösa att skola om sig och att regeringen avskaffar de diskriminerande reglerna inom a-kassan och arbetsmarknadspolitiken som missgynnar ungdomar.

Matilda Olofsson, ordf i LO:s regionala ungdomskommitté i Västerbotten

Maria Andersson-Nordström, ordf i LO:s regionala ungdomskommitté i Norrbotten