Fack och arbetsgivare i handeln skyller på varandra för att det sedan en vecka inte förs några förhandlingar, trots att nuvarande avtal löper ut nu på lördag den 31 mars.

– Bollen ligger hos Svensk Handel. Det är de som har kastat ut oss, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

– Bollen ligger hos Handelsanställdas förbund. De har sagt nej till förhandling under ledning av medlare eller en opartisk förhandlingsledare, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg.

Medlingsinstitutet gav förra veckan handelns parter två erbjudanden. Först var det tal om formellt förordnade medlare med makt och myndighet att försöka få parterna att enas och med statens direktiv att industrinormen 2,6 procents löneökning ska gälla. I fredags föreslog Medlingsinstitutet att förhandlingarna skulle återupptas med hjälp av en mer informell förhandlingsledare. Handels sa nej båda gångerna.

– Det är parternas ansvar att förhandla direkt med varandra. Vi är beredda att träffas direkt om de kallar, säger Tommy Tillgren.

Han kritiserar Svensk Handels förhandlare för att gå i Svenskt Näringslivs ledband och för att ha suttit passiva ända sedan förhandlingarna inleddes den 19 januari.

– De gav oss ett papper med sitt slutbud och har sedan inte rört sig en millimeter.

Svensk Handels papper talar om löneökningar i enlighet med industrins märke och inga förändringar av allmänna villkor. Men det avslutas med en brasklapp: Om medlare kallas in i förhandlingarna förbehåller sig Svensk Handel rätten att återkomma med krav på förändringar i de allmänna villkoren.

– Vi är beredda att tala om vad vi faktiskt vill – under medling, säger Dag Klackenberg.

Varför vill ni vänta med att visa korten tills medlare kommit in?

– Det är så förhandlingar går till. Om vi säger tidigt i förhandlingen att vi är beredda att diskutera det och det – då har vi redan höjt golvet.
Dag Klackenberg pekar på att medlare varit inkopplade i avtalsförhandlingarna både 2010 och 2007.

Båda gångerna har Svensk Handel till slut gått med på avtal som gett krontalspåslag som inneburit att detaljhandeln – i enlighet med LO:s strävan efter jämställda löner – fått större procentuell löneökning än grupper med högre lön inom till exempel industrin.

– Men då har vi också fått något för det, säger Dag Klackenberg och syftar bland annat på att minimilönerna i avtalet 2010 höjdes mindre än utgående löner.

Tommy Tillgren är frågande inför Dag Klackenbergs förklaring av arbetsgivarnas förhandlingsupplägg.

– De har inte pekat ut en enda fråga där de är beredda att diskutera några villkor. Även om de har flera otrevliga frågor som de vill driva så har de valt att låta Svenskt Näringsliv styra dem till att inte göra någonting.

Medan dagarna går fortsätter Handels att förbereda sig för en eventuell konflikt. Denna vecka hålls möten om förhandlingsläge och konfliktförberedelser i alla Handels avdelningar. Förbundsstyrelsen, som är den instans som kan besluta om konfliktvarsel, har ordinarie sammanträde på torsdag.

Avtalsförhandlingarna

Detta är stridsfrågorna
Detta är fack och arbetsgivare i handeln oense om:

•    Löneökningar
Handels kräver: 860 kronor mer per månad för lagerarbetare och 960 kronor för butiksanställda. Handels försöker få igenom den jämställdhetssatsning som 11 av 14 LO-förbund enats om. Tanken är att avtalsområden med låg lön och många kvinnor ska få högre löneökningar i kronor räknat än vad andra branscher får.
Svensk Handel erbjuder: 3,0 procent på 14 månader eller 2,6 procent på 12 månader, vilket är samma procenttal som industri- och byggnadsarbetare fått. I ett ettårigt avtal blir det 553 kronor per månad för butiksanställda och 613 kronor per månad för lagerarbetare. För Byggnads medlemmar blev det 772 kronor. Det innebär att löneskillnaderna mellan olika branscher ökar med arbetsgivarnas förslag och minskar med fackets.

•    Begränsad visstid
Handels kräver: En tidsbegränsad anställning ska på kortare tid än i dag övergå i fast jobb. Även detta står elva LO-förbund gemensamt bakom. Handels pekar på att andelen timanställningar har fördubblats på sex år.
Svensk Handel erbjuder: Inga ändringar av villkoren.

•    Rätt till heltid

Handels kräver: Butiksanställda ska ha rätt att jobba heltid eller att utöka antalet timmar på sitt anställningskontrakt. Fack och arbetsgivare har behandlat heltidsfrågan i en arbetsgrupp och är överens om att jobba vidare, bland annat genom projekt med testbutiker där olika lösningar prövas.
Svensk Handel erbjuder: Låt heltidsgruppen jobba vidare men ändra ingen avtalstext nu.

•    Bemanningsföretag
Handels kräver: Ökat inflytande för det lokala facket vid inhyrning av personal på lager. Klubben ska få vara med och påverka omfattning, tidsperiod, arbetsuppgifter och tider, samt få information om de inhyrdas löner och villkor. Bemanningsföretag ska vara auktoriserade och bara användas tillfälligt.
Svensk Handel erbjuder: Inga ändringar av villkoren. Arbetsgivarna accepterar inga inskränkningar av vad de ser som sin rätt att leda och fördela arbetet.