Svensk Handels vd Dag Klackenberg säger att den strejk som Handels varslat om hotar att drabba både företag och konsumenter.
– Detta för att tvinga fram löneökningar på nivåer långt över vad andra fackförbund fått.

Om konflikten bryter ut kan den bli mycket kostsam för de berörda företagen, säger han.
– Det kommer snabbt upp i hundratals miljoner. Och man kan aldrig ta igen förlorad handel.

Han berättar att Svenskt Näringsliv kan ge konfliktersättning till företag som drabbas direkt av en strejk, men inte till dem som drabbas i andra hand. En strejkdrabbad butik kan med andra ord få kompensation, men inte de butiker som blir utan varor för att lagren håller stängt.
– Det är därför Handels val att ta ut så många lager kan bli effektivt.
Dag Klackenberg är inriktad på att få till ett avtal innan strejken hinner bryta ut.
– Strejk är så stenåldersmässigt, jag tror inte att det blir någon. Vi måste komma överens med motparten varje gång.

Han upprepar det han tidigare sagt till Handelsnytt att Svensk Handel är berett att under medling förhandla om villkor som de hittills inte diskuterat direkt mellan parterna.
– Vi är öppna för alla slags frågor. Om det finns möjlighet till kostnadsbesparingar för företagen så kan vi också tänka oss att betala för det.
Vad det kan vara för frågor vill Dag Klackenberg inte precisera. Områden som Svensk Handel brukar ha synpunkter på är exempelvis ob-tilläggen i detaljhandeln och arbetstidsreglerna i partihandeln.

När Handels lade ett konfliktvarsel 2010 hävdade Svensk Handel att uppsägningen av avtalet inte hade skett på rätt sätt. Arbetsgivarna stämde facket i Arbetsdomstolen och följden blev att Handels beslöt att skjuta upp sitt varsel. Enligt Dag Klackenberg är det för tidigt att säga om Svensk Handel kommer att hävda samma sak den här gången.
– Vi har några dagar på oss att analysera det.