Fack och arbetsgivare i handeln har under måndagen träffat medlarna var för sig. Medlaren Bengt KÅ Johansson är förtegen om processen, men säger att det finns en naturlig tidplan eftersom Handels lagt ett konfliktvarsel som utlöses den 13 april.
I avtalsförhandlingarna 2010, när samma trojka medlade i handeln, förekom inget medlarbud före det slutbud som lades dagen innan konflikten skulle ha brutit ut, och som också antogs som ett avtal. Bengt KÅ Johansson vill inte säga om han väntar sig en upprepning av det arbetssättet.
– Vi vill inte binda oss, säger han till Handdelsnytt.

Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth säger att det inte finns någon tydlig manual för hur medling går till, men att processen oftast inleds med att medlarna träffar parterna var för sig för att sätta sig in i förhandlingssituationen. Parterna lägger fram sina yrkanden och argument för medlarna. Sen försöker medlarna slå fast vad som ska ingå i medlingen.
– Det gäller att tillsammans med parterna begränsa uppdraget så att det inte blir för stort, säger Claes Stråth.

Det kallas för att medlarna ”rensar bordet”. Ofta är medlare negativa till att en part i samband med medlingen kommer med nya krav som inte diskuterats under ordinarie förhandlingar – något som Svensk Handel denna gång flaggat för att de kan göra. Det kan dock finnas undantag, betonar Claes Stråth.
– Nya frågor som förs fram av parterna, eller av medlarna, kan också bidra till en lösning på tvisten. Men det ligger i sakens natur att det som är tekniskt komplicerat eller tidsmässigt krångligt inte tas upp, säger Claes Stråth, som betonar att han inte vill recensera parternas agerande i den pågående konflikten i handeln.

Medlarna kan ge parterna i uppdrag att lösa vissa frågor i direkta förhandlingar med varandra och sedan återkomma till medlarna med resultatet.
– Det beror på hur sams de är.
Ett exempel på detta sätt att arbeta var den del av 2010 års avtal som begränsar inhyrning i samband med uppsägningar. Det gjorde Handels och Svensk Handel till stor del upp på egen hand utan inblandning av medlarna.

Medlarnas utifrånperspektiv kan i bästa fall ge en klarare syn på konflikten, menar Clas Stråth. Han anser att en skicklig medlare bör vara kreativ, lösningsinriktad, inge förtroende och helst också ha egen erfarenhet av förhandlingar mellan arbetsmarkandens parter. De flesta av de omkring 40 medlare som Medlingsinstitutet anlitar har själva arbetat med förhandlingar på fackets eller arbetsgivarnas sida.

Hittills har 125 avtal slutits under den pågående avtalsrörelsen, uppger Claes Stråth. Bland annat har 9 av 14 LO-förbund tecknat avtal. Samtliga ligger enligt Medlingsinstitutet inom industrinormens ramar, det vill säga löneökningar på 2,6 procent per år.
I fredags slöt exempelvis Unionen och Svensk Handel avtal för tjänstemännen i handeln. Det gäller i ett år från den 1 maj och ger löneökningar på 2,6 procent.

Fakta

Medlarna

Bengt KÅ Johansson, 75 år. Har bland annat varit minister (S) och landshövding.
Christina Rogestam, 69 år. Har bland annat varit C-politiker och chef för Invandrarverket.
Jan Sjölin, 68 år. Tidigare avtalsombudsman på Kommunal.