Handelsnytt har tidigare berättat om hur anställda och före detta anställda på The Spice Tree i Kristianstad, Malmö och Växjö, upplevt sig kränkta av sina ägare (”Vi kände oss kränkta”).

I slutet av februari anmälde Per Sandqvist, ombudsman på Handels i Kristianstad, The Spice Tree till Arbetsmiljöverket för kränkande särbehandling. I dag, den 3 april, träffade Arbetsmiljöverket företaget.
– Jag gör bedömningen att The Spice Tree tagit tag i detta. Man har flyttat på personalansvaret för att minimera risken för återupprepning. Man har också gjort en kartläggning för att se om det finns någonting ytterligare som behöver tas upp, säger Hans Barkenfelt, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kommer att följa arbetet.
– Vi kommer att förvissa oss om att arbetsgivaren förstår sitt ansvar och att personalen kan känna en trygghet på jobbet, säger Hans Barkenfelt.

De anställda och före detta anställda upplevde sig även övervakade av sin arbetsgivare. En före detta anställd berättade också för Handelsnytt hur hon fått i uppgift att bevaka andra anställda. Till slut fick hon nog. I somras anmälde hon och en kollega övervakningen i Kristianstad-butiken till länsstyrelsen.

Efter Handelsnytts artiklar påbörjade länsstyrelsen en granskning.  De begärde att The Spice Tree skulle ge en skriftlig förklaring på hur de använder övervakningskameran. Men The Spice Tree har struntat i att svara länsstyrelsen. Trots att de, efter egen begäran, fick svarstiden förlängd. Om företaget inte svarar länsstyrelsen senast 13 april kan de tvingas att upphöra med kameraövervakningen.

Fakta:

Kameror ska endast förebygga brott

Övervakningskamera i butik får endast användas för att förebygga brott.  Kameraövervakningen ska anmälas till länsstyrelsen.

Källa: Lagen om allmän kameraövervakning.