För snart två år sedan började facket och företaget mer aktivt jobba för att de anställda skulle få fler timmar och tryggare anställningar. Nya siffror från Handels visar att antalet behovare på de svenska Ikeavaruhusen blivit 230 färre sedan dess. Behovare kallas de som inte har någon fast anställning utan rings in vid exempelvis sjukdomar.

Antalet tillsvidareanställda har blivit drygt 30 fler, och de med en tillsvidareanställning på över 32 timmar i veckan är 20 fler jämfört med två år sedan.
– Det är väldigt positivt att behovarna har minskat. Och fler har faktiskt fått en fast anställning, säger Karin Jungerhem, ombudsman på Handels.
– De som fått över 32 timmar på sitt kontrakt har blivit något fler, även om det bara är en marginell ökning. Men man får räkna med att ökningen inte blir så dramatisk när behovare får tillsvidaretjänster, eftersom det till exempel är studenter som anställs på deltid.

Ambitionen att öka tryggheten för de anställda är något som gjort livet lättare för Elin Linebäck på Ikea i Uppsala. Hon började som behovare i Jönköping för fem år sedan. I april blev hon fast anställd på dryga 30 timmar i veckan. Som nybliven husägare var det välkommet.
– Nu har jag mina timmar och ett fast schema. Det är en trygghet i ekonomin. Annars måste man hela tiden tänka, om anställningen inte fortsätter, vad händer då?

Elin Linebäck är en av snart fyra anställda i en ny personalpool. Trots sina fasta tjänster jobbar de inte på någon bestämd avdelning, utan hoppar in där de behövs.
– När vi kommer på mornarna får vi veta var det är sjukdomar och liknande. I dag är jag på fyndavdelningen. Det är ett varierande och roligt jobb, dagarna går väldigt fort. Men om ett tag vill jag nog jobba på en och samma avdelning.

Poolen gör att man kan använda sig av fast personal när någon blir sjuk, i stället för att ringa in behovare. Flera av Ikeavaruhusen har startat sådana pooler. Även anställda utanför poolen har börjat jobba på flera avdelningar för att vara mer flexibla och få fler timmar. Och till sommaren får först och främst den befintliga personalen som jobbar deltid fler timmar, innan nya sommarjobbare tas in.

Både fack och företag ser fördelar med att de anställda får fler timmar och tryggare anställningar. De jobbar kvar längre, och man slipper lägga tid och pengar på att ringa in och lära upp ny personal.

Siffror över alla varuhus och all personal
-- butik, restaurang, tjänstemän

Juni 2010
• 6 587
anställda.
• 4 621 eller 70 % tillsvidareanställda.
• 1 194 eller 18 % behovare. De arbetade 7 % av timmarna.
• 2 832 tillsvidareanställda på minst 32 timmar. Det är 61 % av de tillsvidareanställda.

Mars 2012
• 6 025
anställda. Minskningen beror både på färre behovare och att sommarvikarierna var medräknade i juni 2010.
• 4 652 eller 77 % tillsvidareanställda.
• 965 eller 16 % behovare. De arbetade 6 % av timmarna.
• 2 855 tillsvidareanställda på minst 32 timmar. Det är 61 % av de tillsvidareanställda.