I början av veckan informerades de anställda om att Bolagret gått i konkurs. Kedjans 8 butiker har sammanlagt ett 80-tal anställda varav ungefär hälften är timanställda.

Tanken var först att utförsäljning skulle börja redan till helgen. Men nu hålls butikerna i stället stängda i väntan på andra eventuella lösningar.
– Det finns intressen för att köpa verksamheten.  Men om det är i sin helhet eller delar av den är inte klart, säger konkursförvaltaren Mikael Karlsson på Advokatbyrån Gulliksson AB.

Fackliga förhandlingar väntas komma igång under veckan. Men på flera håll har informationen om konkursen ännu inte nått Handels avdelningar.