Förhandlingarna mellan LO och Bemanningsföretagen om ett nytt bemanningsavtal är i slutskedet.
Neutralitetsparagrafen i bemanningsavtalet säger att inhyrda inte får utföra arbete som är föremål för fackliga stridsåtgärder. Hur den ska tolkas är inte helt klarlagt och vållade diskussioner i samband med Handels konfliktvarsel i april (se tidigare artikel). Nu vill Bemanningsföretagen helt enkelt stryka paragrafen ur avtalet.

– Det skulle vara förödande. Och de har flera krav som är riktigt aggressiva, säger Mikael Segel som deltar för Handels i förhandlingarna mellan LO och Bemanningsföretagen.
Han pekar på att Bemanningsföretagen också vill tillåta fler tillfälliga anställningar i bemanningsföretag och därmed urholka huvudregeln att anställning i bemanningsföretag ska vara tillsvidare.

Facket vill för sin del bland annat ändra sättet att beräkna bemanningsanställdas genomsnittsförtjänst. Det har betydelse när man fastställer den anställdes garantilön.
Det tidigare avtalet löper ut 30 april. Förhandlingarna fortsätter den 2 maj.

Fakta:

Neutralitetsparagrafen
i bemanningsavtalet: "Arbetstagaren får inte utföra arbete hos beställaren som är föremål för fackliga stridsåtgärder."

Bemanningsavtalet § 2 mom 3.